Účtovníctvo a dane neziskových organizácií

Určený ekonómom a účtovníkom, ktorí sa vo svojej praxi venujú neziskovým účtovným jednotkám.

Cieľom akreditovaného modulu je vysvetliť odlišnosti a špecifiká účtovných postupov v neziskovej sfére a to predovšetkým v jednoduchom účtovníctve, ktoré sa vo veľkej miere v praxi uplatňuje práve pri neziskovkách. Okrem účtovania a zostavenia účtovnej závierky sa v module dozviete aj to, ako správne posúdiť daňové príjmy a výdavky v prípade neziskových organizácií.

Certifikované vzdelávanie s Ing. Jaroslavou Lukačovičovou

Akreditované MŠVVaŠ č. 2682/2023/35/1

Najčastejšie otázky

Konkrétne, ktoré školenia musím absolvovať pre získanie certifikátu?

Akreditované školenia majú stanovené dátumy povinných školení a testov. Pre získanie certifikátu je potrebné absolvovať minimálne 3 povinné školenia a vypracovať prípadové štúdie. Po splnení podmienok je Vám sprístupnený výstupný test.

Môžem si tieto povinné školenia pozrieť hocikedy, aj večer?

Povinných školení je potrebné sa zúčastniť formou online sledovania, následne neskôr je možné sa k nim kedykoľvek vrátiť a doštudovať si obsah z videozáznamov a pracovných materiálov – nie ste obmedzení v počte spustení videozáznamov

PRIHLASOVANIE JE SPUSTENÉ

Ďalšie certifikované kurzy

Účtovník
Expert

Špecialista podvojného účtovníctva

Mzdový
špecialista

Daňový
špecialista

Účtovníctvo a dane neziskových organizácií

Odporúčame!

Vysielanie zamestnancov v rámci EÚ a mimo EÚ

Všetko s čím sa v praxi stretávate na jednom mieste

Zamestnávanie cudzincov

Všetko s čím sa v praxi stretávate na jednom mieste

Odporúčame!

Vysielanie zamestnancov v rámci EÚ a mimo EÚ

Všetko s čím sa v praxi stretávate na jednom mieste

Zamestnávanie cudzincov

Všetko s čím sa v praxi stretávate na jednom mieste

Menu