Mzdový špecialista 2023
staňte sa profesionálom

Špecializovaný akreditovaný kurz mzdárskych zákonov.

Vážení klienti, do našej ponuky vzdelávacích kurzov sme pridali nové online termíny v kurze akreditovanom Ministerstvom školstva SR – Mzdový špecialista.

Celý kurz vrátane záverečných testov a prípadových štúdii ukončíte do 30.6.2023

Aktuálne informácie zadarmo pre vás

Majte vždy najnovšie informácie, pridajte sa s nami k mzdovým špecialistom

ODBORNÝ ČLÁNOK

Zdanenie plnení poskytovaných zamestnávateľom svojim zamestnancom („zamestnanecké benefity“) – 1. časť

— odporúča Ing. Viera Mezeiová

Akreditovaný vzdelávací program MŠVVaŠ SR pod číslom 2682/2023/35/1

Termíny povinných školení v kurze

18.5.2023 – Postupy a prax zamestnávateľa v roku 2023 – 2 časť: práva a povinnosti zamestnanca

22.5.2023 – Aktuálne výpočty v mzdovej učtárni

23.5.2023 – Vysielanie zamestnancov a zamestnávanie cudzincov, cestovné náhrady v roku 2023

30.5.2023 – Sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov, štatutárov a dohodárov a aktuálne zmeny 2023

videozáznam – Postupy a prax zamestnávateľa v roku 2023 – 1 časť: zamestnávanie a zmluvné vzťahy

Personalizovaná elektronická pečiatka Mzdového špecialistu

Svoje vzdelávanie a odborný rast máte možnosť potvrdiť certifikátom Mzdový špecialista a elektronickým potvrdením Vašej odbornosti v mzdách a personalistike.

Personalizovaná elektronická pečiatka Mzdového špecialistu

Svoje vzdelávanie a odborný rast máte možnosť potvrdiť certifikátom Mzdový špecialista a elektronickým potvrdením Vašej odbornosti v mzdách a personalistike.

Ing. Jana Stašová, PhD.
Odborný garant v akreditovanom programe

Ing. Martina Švaňová
Odborníčka na mzdy, odvody a personalistiku

Júlia Pšenková
Odborníčka na mzdy

Ing. Viera Mezeiová
Ministersvo financií SR, daň z príjmov zo závislej činnosti

JUDr. Jozef Lukajka PhD.
Odborník na pracovné a obchodné právo

JUDr. Renáta Matejová
Odborníčka na pracovné právo

Ako prebieha vzdelávanie v kurze?

Na sledovanie školenia online nie je potrebné sťahovať žiadne ďalšie programy.

  • Školenia prebiehajú online – formou živého vysielania
  • Ku každému školeniu dostanete podrobný pracovný manuál
  • K štúdiu sa môžete kedykoľvek vrátiť prostredníctvom videozáznamu
  • Prípadové štúdievzor
  • Test na overenie vašich znalostívzor
  • Praktické otázky môžete vyriešiť v mzdovom poradenstve do 48 hodín

Cena certifikovaného kurzu je 300 € s DPH

Špeciálna cena pre našich predplatiteľov je 100 € s DPH

Lektori

Ing. Jana Stašová, PhD., odborný garant v akreditovanom programe
Ing. Viera Mezeiová, Ministersvo financií SR, daň z príjmov zo závislej činnosti
Júlia Pšenková, odborníčka na mzdy
Ing. Martina Švaňová, odborníčka na mzdy, odvody a personalistiku
JUDr. Jozef Lukajka PhD., odborník na pracovné a obchodné právo
JUDr. Renáta Matejová, odborníčka na pracovné právo

Referencie účastníkov kurzu

Ďalšie certifikované kurzy – prihlasovanie je spustené

Daňový špecialista 2023

Špecialista podvojného účtovníctva 2023

Menu