NOVINKA – MINIKURZY

Mzdy a personalistika

s odborníkmi na pracovné právo, mzdy, odvody a dane:

JUDr. Jozefom Lukajkom, PhD.

Ing. Martinou Švaňovou

Júliou Pšenkovou

Bc. Monikou Gajdošovou

Riešené konkrétne príklady z praxe

Vzory zmlúv a formulárov

Videozáznamy rozdelené na podkapitoly

Podrobné pracovné manuály s príkladmi

E-book obsahujúci odborný komentár ku každej téme

naši predplatitelia majú celú službu zadarmo

Komplexne spracované témy formou vysvetľujúcich videozáznamov a podrobných pracovných materiálov.

Všetko s čím sa v praxi stretávate na jednom mieste.

Pracovné zmluvy komplexne

Vysielanie zamestnancov v rámci EÚ a mimo EÚ

Zamestnávanie cudzincov

Menu