NOVINKA

Minikurzy

Komplexne spracované témy formou vysvetľujúcich videozáznamov a podrobných pracovných materiálov. Všetko s čím sa v praxi stretávate na jednom mieste.

Riešené konkrétne príklady z praxe

Vzory zmlúv a formulárov

Videozáznamy rozdelené na podkapitoly

Podrobné pracovné manuály s príkladmi

E-book obsahujúci odborný komentár ku každej téme

Cena od 35€ s DPH

naši predplatitelia majú celú službu zadarmo

JUDr. Jozef Lukajka PhD.
Odborník na pracovné a obchodné právo

Ing. Soňa Ugróczy
Daňová poradkyňa SKDP

Bc. Monika Gajdošová
Účtovníčka so špecializáciou na mzdy a personalistiku

Ing. Vladimír Ozimý
Daňový poradca SKDP

Júlia Pšenková
Odborníčka na mzdy

Ing. Martina Švaňová
Odborníčka na mzdy, odvody a personalistiku

Mzdy a personalistika

s odborníkmi na pracovné právo, mzdy, odvody a dane

  • JUDr. Jozefom Lukajkom, PhD.
  • Ing. Martinou Švaňovou
  • Júliou Pšenkovou
  • Bc. Monikou Gajdošovou
Zamestnávanie cudzincov
Vysielanie zamestnancov v rámci EÚ a mimo EÚ
Pracovné zmluvy komplexne

Dane a účtovníctvo

s odborníkmi na daňové právo a daňovými poradcami SKDP

  • Ing. Vladimírom Ozimým
  • Ing. Soňou Ugróczy
Všetko o fakturácii
Menu