Účtovníctvo a dane neziskových organizácií

Určený ekonómom a účtovníkom, ktorí sa vo svojej praxi venujú neziskovým účtovným jednotkám.

Cieľom akreditovaného modulu je vysvetliť odlišnosti a špecifiká účtovných postupov v neziskovej sfére a to predovšetkým v jednoduchom účtovníctve, ktoré sa vo veľkej miere v praxi uplatňuje práve pri neziskovkách. Okrem účtovania a zostavenia účtovnej závierky sa v module dozviete aj to, ako správne posúdiť daňové príjmy a výdavky v prípade neziskových organizácií.

Certifikované vzdelávanie s Ing. Jaroslavou Lukačovičovou

Akreditované MŠVVaŠ č. 2682/2023/35/1

Celý kurz ukončíte do 31.12.2023

Ing. Jana Stašová, PhD.
Odborný garant v akreditovanom programe

Ing. Jaroslava Lukačovičová
Expertka v oblasti neziskových organizácií

Ako prebieha vzdelávanie v kurze?

Na sledovanie školenia online nie je potrebné sťahovať žiadne ďalšie programy.

Kurz obsahuje 2 celodenné školenia na aktuálne témy

Školenia prebiehajú online – formou živého vysielania

Ku každému školeniu dostanete podrobný pracovný manuál

K štúdiu sa môžete kedykoľvek vrátiť prostredníctvom videozáznamu

Prípadové štúdie – vzor

Test na overenie vašich znalostí – vzor

Praktické otázky môžete vyriešiť v operatívnom poradenstve do 48 hodín priamo s Ing. Jaroslavou Lukačovičovou

Cena certifikovaného kurzu je 190 € s DPH

Špeciálna cena pre našich predplatiteľov je 80 € s DPH

Termíny povinných školení v kurze

10.10.2023 – Účtovné a daňové špecifiká neziskových účtovných jednotiek

7.11.2023 – Jednoduché účtovníctvo v neziskovej organizácii

Vzdelávací program je akreditovaný MŠVVaŠ SR

pod číslom 2682/2023/35/1

Personalizovaná elektronická pečiatka Účtovníctvo a dane neziskových organizácií

Svoje vzdelávanie a odborný rast máte možnosť potvrdiť certifikátom Účtovníctvo a dane neziskových organizácií a elektronickým potvrdením Vašej odbornosti.

Najčastejšie otázky

Konkrétne, ktoré školenia musím absolvovať pre získanie certifikátu?

Akreditované školenia majú stanovené dátumy povinných školení a testov. Pre získanie certifikátu je potrebné absolvovať minimálne 1 povinné školenie a vypracovať prípadové štúdie. Po splnení podmienok je Vám sprístupnený výstupný test.

Môžem si tieto povinné školenia pozrieť hocikedy, aj večer?

Povinných školení je potrebné sa zúčastniť formou online sledovania, následne neskôr je možné sa k nim kedykoľvek vrátiť a doštudovať si obsah z videozáznamov a pracovných materiálov – nie ste obmedzení v počte spustení videozáznamov.

Je nutné sa povinných školení zúčastniť fyzicky v sále?

Nie. Dištančná forma štúdia dovoľuje úplnú on-line účasť na vzdelávacom programe.

Mám prístup iba k daným povinným školeniam? Čo iné mám ešte k dispozícii?

Áno, máte prístup ku školeniam, ktoré sú obsahom vzdelávacieho kurzu vrátane ich videozáznamov (elektronické pracovné materiály a videozáznamy Vám ostanú k dispozícii pre ďalšie neobmedzené používanie). Navyše od momentu zaplatenia máte k dispozícii poradenstvo s Ing. Jaroslavou Lukačovičovou. Súčasťou poradenstva je aj čitáreň otázok a odpovedí. K dispozícií máte databázu otázok od účtovníkov a odpovedí od lektorov.

PRIHLASOVANIE JE SPUSTENÉ

Ďalšie certifikované kurzy

Účtovník
Expert

Špecialista podvojného účtovníctva

Mzdový
špecialista

Daňový
špecialista

Právne minimum pre personalistiku a účtovníctvo

Menu