VIDEOZÁZNAMY

Všetko o DPH s osobitnou úpravou uplatňovania dane pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry

s Ing. Vladimírom Ozimým

Vrátane poradenstva až na 30 dní zadarmo

Prinášame Vám dva informáciami nabité videozáznamy venované zákonu o DPH s daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým.

Pri voľnom pohybe tovarov a služieb v rámci EÚ vznikajú v praxi mnohé situácie, ktoré musíme vedieť správne identifikovať z hľadiska zákona, aby bola daň správne odvedená a nevystavovali sme sa riziku daňového deliktu.

Vo videozáznamoch nájdete daňové posúdenie vybraných typov najčastejších situácií, s ktorými sa v účtovnej praxi stretávate.

Okrem všeobecných pravidiel DPH sa budeme venovať aj osobitnej úprave uplatňovanej pri cestových kanceláriách, režimu call of stock či reťazovým obchodom.

Využite teraz jedinečnú možnosť získať podrobne spracovanú tému zákona o DPH len za 149 € s DPH / predplatitelia 0 €

Čo sme pre Vás pripravili?

Trvanie: 8 hodín 22 minút

Forma: videozáznamy prehľadne rozdelené na podkapitoly

Opakované pozeranie

Podrobný pracovný manuál s praktickými príkladmi

Metodické pokyny Finančnej správy SR

Poradenstvo s lektormi a čitáreň otázok a odpovedí z oblasti daní na 30 dní

Téma vysvetlená na množstve reálnych príkladov z praxe

Všetky témy videoškolení nájdete prehľadne upravené a zostrihané

Vyhľadávač vám pomôže pustiť si tému, ktorú práve potrebujete

Cena podrobne spracovanej témy zákona o DPH je teraz len 149 € s DPH / predplatitelia 0 €

Obsah videozáznamov

ČASŤ 1

 • predmet dane v tuzemsku
 • registračná povinnosť z ohľadom na zmeny v roku 2023 – povinná, dobrovoľná registrácia, posúdenie obratu, odpočet DPH
 • dodanie tovaru a dodanie služby – základné princípy, dodanie tovaru vs. služby
 • správne určenie miesta dodania tovaru
 • základné a osobitné pravidlá pre určenie miesta dodania vybraných služieb (§ 15 a § 16),
 • vykazovanie prijatých služieb v daňovom priznaní
 • vznik daňovej povinnosti DPH (predaj tovaru/služby, opakované plnenia, tovar s montážou a inštaláciou, refakturácia, nadobudnutie tovaru, dodanie tovaru do EÚ, preddavky a iné)
 • základ dane (čo sa do základu zahŕňa a čo nie, prechodné položky, bezodplatné dodanie, základ dane v osobitných prípadoch)
 • cezhraničné obchody s tovaru v EU (preukázanie oslobodenia § 43, reťazové obchody, trojstranný obchod)
 • cezhraničné obchody s tovarom mimo rámca EU (dovoz, vývoz)
 • osobitná úprava uplatňovania dane pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry

ČASŤ 2

 • splnenie podmienok pre uplatnenie práva na odpočítanie DPH (princípy, pravidlá odpočítania dane, obdobie v ktorom vzniká právo na odpočítanie dane)
 • základný princíp úpravy odpočítania dane pre investičný majetok
 • pravidlá pre dodanie a nájom nehnuteľností (definícia nehnuteľností, princíp oslobodenia vs.
 • zdanenia)
 • oprava základu dane v tuzemsko/ zahraničie z ohľadom na zmeny v roku 2023 (dobropisy, ťarchopisy, skontá, zľavy)
 • osoba povinná platiť daň podľa § 69 ZDPH (dodanie tovaru zahraničnou osobou v tuzemsku, dodanie služieb zahraničnou osobou z EÚ, z tretieho štátu pre odberateľa v tuzemsku, tuzemský reverse charge a iné)
 • odkazy na faktúrach v závislosti od typu plnenia (dodanie do EÚ, tretích štátov, predaj služieb mimo SR, tuzemský prenos daňovej povinnosť
 • fakturačné lehoty
 • podávanie výkazov vo väzbe na DPH (daňové priznanie, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz)

Ďalšie videozáznamy v ponuke

Široká ponuka autentických školení formou videozáznamu v trvaní 4-5 hodín. Rozčlenené prehľadne do kapitol, vrátane pracovného materiálu zo školenia.

Menu