Staňte sa certifikovaným Účtovníkom Expertom v akreditovanom vzdelávacom kurze

Vyskúšajte si teraz služby na 1 týždeň ZADARMO

Čo Vás čaká v skúšobnom konte?

NOVINKA
Čitáreň otázok a odpovedí

Nový formát poradenstva obsahuje databázu otázok a odpovedí, rozdelených podľa jednotlivých kategórií v poradenstve.

Aj Vaše otázky môžu pomôcť ostatným. Ak pri zadávaní otázky odsúhlasíte jej zverejnenie, otázka sa spolu s odpoveďou lektora zobrazí aj pre ostatných klientov na čítanie.

Poradenstvo s lektormi

Počas platnosti skúšobného konta môžete zadávať otázky do poradenstva s lektormi.

Aktívne každý pracovný deň

Neobmedzený počet otázok

Profesionálny tím lektorov a daňových poradcov

Poradenské aplikácie, ktoré chránia vaše súkromie

4 kategórie poradenstva:

Dane a účtovníctvo

Mzdy a personalistika

Pracovné a obchodné právo

Neziskové organizácie

 Ing. Vladimír Ozimý
Daňový poradca SKDP

Ing. Bc. Jana Acsová
Daňová poradkyňa SKDP a audítorka SKAU

 Ing. Radoslav Hrbál
Daňový poradca SKDP a audítor SKAU

Ing. Peter Horniaček
Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov

Ing. Ondrej Baláž
Odborník s dlhoročnou praxou pre oblasť daní a účtovníctva

Ing. Viera Mezeiová
Ministersvo financií SR, daň z príjmov zo závislej činnosti

Júlia Pšenková
Odborníčka na mzdy

Ing. Martina Švaňová
Odborníčka na mzdy, odvody, dane a pracovné právo

JUDr. Jozef Lukajka PhD.
Odborník na pracovné a obchodné právo

Ing. Jaroslava Lukačovičová
Špecialistka na neziskovky

Lektori v poradenstve

Ing. Jana Stašová, PhD., odborný garant v akreditovanom programe
Ing. Vladimír Ozimý, daňový poradca SKDP
Ing. Soňa Ugróczy, daňová poradkyňa SKDP
Ing. Bc. Jana Acsová, daňová poradkyňa SKDP a audítorka SKAU
Ing. Radoslav Hrbál, daňový poradca SKDP a audítor SKAU
Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov
Mgr. et Mgr. Mojmír Beňo, hlavný štátny radca na Ministerstve financií SR
Ing. Ondrej Baláž, odborník s dlhoročnou praxou pre oblasť daní a účtovníctva
Ing. Mária Cvečková, audítor SKAU, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS
Ing. Viera Mezeiová, Ministersvo financií SR, daň z príjmov zo závislej činnosti
Júlia Pšenková, odborníčka na mzdy
Ing. Martina Švaňová, odborníčka na mzdy, odvody, dane a pracovné právo
JUDr. Jozef Lukajka PhD., odborník na pracovné a obchodné právo
JUDr. Renáta Matejová, odborníčka na pracovné právo
Ing. Jaroslava Lukačovičová, špecialistka na neziskovky

Účtovný, daňový a mzdový servis

Pravidelne aktualizované informácie zo sveta daní, účtovníctva a miezd.

Každý mesiac pribudne do CUS konta minimálne 20 nových položiek od odborných lektorov a poradcov. Krátke videozáznamy trvajú 5-30 minút a poskytujú odpovede na každodenné, ale aj zložitejšie komplexné otázky. Už teraz je k dispozícii databáza viac než 800 položiek:

  • Videozáznamov
  • Článkov
  • Praktických pomôcok

Vybrané kompletné videozáznamy školení

Všetky záznamy školení upravujeme na krátke kapitoly aby ste nestrácali čas. Hľadanú časť prednášky teraz nájdete oveľa jednoduchšie. Všetky školenia sú postupne spracované do nového formátu videozáznamov, aby ste rýchlo našli potrebné informácie.

Ukážka pracovných manuálov

Súčasťou každého školenia je pracovný manuál, ktorý pre Vás archivujeme v elektronickej podobe.

Online prenos školenia

Umožňujeme sledovanie jedného online školenia počas platnosti skúšobného konta. Náhľad online vysielania môžete vyskúšať aj tu:

V prípade záujmu o vyskúšanie služieb, nás môžete kontaktovať prostredníctvom nasledujúceho formulára.

Staňte sa certifikovaným Účtovníkom Expertom

Účtovník Expert

Intenzívny kurz

425,- €

s DPH

Účtovník Expert

Celoročný kurz

730,- €

s DPH

Menu