Účtovník Expert 2023

Staňte sa certifikovaným účtovníkom

Ročný kurz

Intenzívny kurz

Otvárame každý mesiac

Komplexné akreditované vzdelávanie v oblasti daní, podvojného účtovníctva, miezd a personalistiky.

Číslo akreditovaného vzdelávacieho programu: 2682/2023/35/1

Vyskúšajte si skúšobné konto programu Účtovník Expert

Staňte sa certifikovaným účtovníkom, odborníkom na dane, účtovníctvo a mzdy. Akreditovaný kurz zameraný na prax pod vedením špičkových lektorov.

Vzdelávanie obsahuje komplexný výklad zákonov, vrátane ich praktickej aplikácie na množstve reálnych príkladov. Obsah vzdelávania neustále aktualizujeme, aby zahŕňal všetky najnovšie novely zákonov.

Ing. Jana Stašová, PhD.
Odborný garant v akreditovanom programe

Ing. Vladimír Ozimý
Daňový poradca SKDP

Ing. Soňa Ugróczy
Daňová poradkyňa SKDP

Ing. Bc. Jana Acsová
Daňová poradkyňa SKDP a audítorka SKAU

Ing. Radoslav Hrbál
Daňový poradca SKDP a audítor SKAU

Ing. Peter Horniaček
Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov

Mgr. et Mgr. Mojmír Beňo
Hlavný štátny radca na Ministerstve financií SR

Ing. Ondrej Baláž
Odborník s dlhoročnou praxou pre oblasť daní a účtovníctva

Ing. Mária Cvečková
Audítor SKAU, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS

Ing. Viera Mezeiová
Ministersvo financií SR, daň z príjmov zo závislej činnosti

Júlia Pšenková
Odborníčka na mzdy

Ing. Martina Švaňová
Odborníčka na mzdy, odvody a personalistiku

JUDr. Jozef Lukajka PhD.
Odborník na pracovné a obchodné právo

JUDr. Renáta Matejová
Odborníčka na pracovné právo

Ing. Jaroslava Lukačovičová
Špecialistka na neziskovky

Lektori

Ing. Jana Stašová, PhD., odborný garant v akreditovanom programe
Ing. Vladimír Ozimý, daňový poradca SKDP
Ing. Soňa Ugróczy, daňová poradkyňa SKDP
Ing. Bc. Jana Acsová, daňová poradkyňa SKDP a audítorka SKAU
Ing. Radoslav Hrbál, daňový poradca SKDP a audítor SKAU
Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov
Mgr. et Mgr. Mojmír Beňo, hlavný štátny radca na Ministerstve financií SR
Ing. Ondrej Baláž, odborník s dlhoročnou praxou pre oblasť daní a účtovníctva
Ing. Mária Cvečková, audítor SKAU, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS
Ing. Viera Mezeiová, Ministersvo financií SR, daň z príjmov zo závislej činnosti
Júlia Pšenková, odborníčka na mzdy
Ing. Martina Švaňová, odborníčka na mzdy, odvody a personalistiku
JUDr. Jozef Lukajka PhD., odborník na pracovné a obchodné právo
JUDr. Renáta Matejová, odborníčka na pracovné právo
Ing. Jaroslava Lukačovičová, špecialistka na neziskovky

Prečo sa stať Účtovníkom Expertom?

Vzdelávate sa s najlepším lektorským tímom

Naučíte sa použiť získané vedomosti v reálnych praktických situáciách

Získate potvrdenie vašich odborných vedomostí z účtovníctva, daní aj miezd

Vaše vzdelávanie nekončí certifikátom, ale aj naďalej môžete využívať všetky školenia a poradentvo s lektormi počas platnosti služby

Získate všetky ďalšie výhody člena CUS pre seba aj svojich kolegov

Vyskúšajte si skúšobné konto programu Účtovník Expert zadarmo až na 1 týždeň

Vzdelávanie zahŕňa

Povinné školenia v 3 moduloch

Akreditované školenia začínajú – prijímame prihlášky.
Nepovinné školenia môžete využívať neobmedzene už od momentu prvej platby.

MODUL

Podvojné účtovníctvo a účtovná závierka

6 povinných školení

3.5.2023 – Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov

26.5.2023 – Dlhodobý majetok v účtovníckej praxi: obstaranie, odpisovanie, vyradenie a iné daňové výdavky súvisiace s majetkom

8.6.2023 – Náklady a výnosy v internej úprave účtovnej jednotky (UT5 a UT6 vo vnútropodnikovej smernici)

13.6.2023 – Účtovníctvo pre pokročilých – zásoby a finančný majetok

videozáznam – Pohľadávky komplexne – účtovná a daňová prax

videozáznam – Účtovníctvo pre pokročilých – záväzky a vlastné imanie

MODUL

Mzdy a personalistika 2023

5 povinných školení

18.5.2023 – Postupy a prax zamestnávateľa v roku 2023 – 2 časť: práva a povinnosti zamestnanca

22.5.2023 – Aktuálne výpočty v mzdovej učtárni

23.5.2023 – Vysielanie zamestnancov a zamestnávanie cudzincov, cestovné náhrady v roku 2023

30.5.2023 – Sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov, štatutárov a dohodárov a aktuálne zmeny 2023

videozáznam – Postupy a prax zamestnávateľa v roku 2023 – 1 časť: zamestnávanie a zmluvné vzťahy

MODUL

Daňové zákony v praxi 2023

5 povinných školení

10.5.2023 – Zdaňovanie fyzických osôb komplexne

11.5.2023 – Najčastejšie chyby DPH a dane z príjmov v praxi

16.5.2023 – Praktický výklad zákona o DPH – 1. časť

17.5.2023 – Praktický výklad zákona o DPH – 2. časť

6.6.2023 – Daňové a nedaňové výdavky v podnikateľskej praxi

Výhoda pre Vás

Celý vzdelávací program absolvujete online formou

Prípadové štúdie

Prípady z účtovnej praxe, ktorých vypracovanie tvorí praktickú časť výučby.

Záverečné testy

Po každom absolvovanom module nasleduje test na overenie vašich odborných vedomostí.

Vystavenie certifikátu

Vzdelávací program je akreditovaný MŠVVaŠ SR pod číslom 2682/2023/35/1.

Personalizovaná pečiatka Účtovníka Experta

Svoje vzdelávanie a odborný rast máte možnosť potvrdiť certifikátom Účtovník Expert a elektronickým potvrdením Vašej odbornosti v daniach, účtovníctve, mzdách a personalistike.

Personalizovaná pečiatka Účtovníka Experta

Svoje vzdelávanie a odborný rast máte možnosť potvrdiť certifikátom Účtovník Expert a elektronickým potvrdením Vašej odbornosti v daniach, účtovníctve, mzdách a personalistike.

Cena kurzu

Intenzívny kurz

425,- €

s DPH

S možnosťou rozdelenia na splátky

3 vzdelávacie moduly – dane, mzdy aj účtovníctvo

Služby využívate od momentu prvej platby až do 30.6.2023

Akreditované školenia začínajú od 17.4.2023

Všetky moduly ukončíte testom do 30.6.2023

Bonus: prístup k videozáznamom, servisu a poradenstvu už od momentu úhrady

Ročný kurz počas 12 mesiacov

730,- €

s DPH

S možnosťou rozdelenia na splátky

3 vzdelávacie moduly – dane, mzdy aj účtovníctvo

Služby využívate 12 mesiacov

Bonus: prístup k videozáznamom, servisu a poradenstvu už od momentu úhrady

Vyskúšajte si skúšobné konto programu Účtovník Expert zadarmo až na 1 týždeň

Menu