Účtovníctvo a dane neziskových organizácií

s Jaroslavou Lukačovičovou

Ideálna voľba pre:

 • účtovníkov a ekonómov neziskových účtovných jednotiek
 • štatutárov a finančných manažérov v neziskovej sfére
Forma vzdelávania: videokurz
Trvanie: 5 hodín
Dostupnosť: neobmedzene
Videokurz sledujete v čase, kedy Vám to vyhovuje. K jednotlivým kapitolám sa môžete kedykoľvek vrátiť.

Zakúpením získate:

 • Videozáznamy rozdelené na prehľadné podkapitoly
 • Podrobný pracovný manuál
 • Poradenstvo k daniam a účtovníctvu na 30 dní
 • Potvrdenie o absolvovaní
 • Ku každej objednávke teraz navyše pribalíme publikáciu od lektorky: Občianske združenia – návod na obsluhu a údržbu

Kapitoly videokurzu

 • Typológia neziskových účtovných jednotiek
 • Aké účtovníctvo sú neziskové účtovné jednotky povinné viesť
 • Rady a tipy z praxe ohľadom jednotlivých typov účtovníctva
 • Povinnosť auditu
 • Špecifické účty v účtovej osnove neziskových účtovných jednotiek
 • Povinnosť zostaviť a predložiť účtovnú závierku
 • Príjmy neziskových účtovných jednotiek z pohľadu dane z príjmov
 • Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov
 • Príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov, ale zákon ich oslobodzuje
 • Príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov
 • Prečo je dôležité, aby účtovník mal k dispozícii stanovy alebo zriaďovaciu listinu organizácie
 • Je potrebné, aby nezisková účtovná jednotka mala DIČ?
 • Musí nezisková účtovná jednotka zostaviť výročnú správu?
 • Musí nezisková účtovná jednotka komunikovať so správcom dane elektronicky?
 • Register mimovládnych neziskových organizácií
 • Môže nezisková účtovná jednotka dosiahnuť zisk?

 

 • Povinnosť používať ERP/VRP
 • Účtovanie a zdaňovanie jednotlivých príjmov – na čo si dať pozor
 • Príjmy z hlavnej činnosti
 • Členské príspevky
 • Reklama versus Charitatívna reklama
 • Prijaté podiely zaplatenej dane
 • Granty a dotácie
 • Aká tenká je hranica medzi zdaňovaným príjmom a podnikaním
 • Môžu neziskové účtovné jednotky podnikať?
 • Kedy vznikne neziskovej účtovnej jednotke povinnosť podať daňové priznanie
 • Ako nezisková účtovná jednotka vyplňuje daňové priznanie k dani z príjmov – ukážka
 • Daň z pridanej hodnoty v neziskovej účtovnej jednotke
 • Daň z motorových vozidiel v neziskovej účtovnej jednotke
 • Ako odmeniť dobrovoľníkov a spolupracovníkov neziskovej účtovnej jednotky (cestovné, náhrady dobrovoľníkom, zmluvy podľa občianskeho zákonníka)
 • Zánik neziskovej účtovnej jednotky – čo sa bude požadovať od účtovníka

Videokurz

Účtovníctvo a dane neziskových organizácií

99,- €

s DPH

Najjednoduchšie vzdelávanie, ktoré sa prispôsobí Vašim možnostiam.

5 hodín vzdelávania formou videozáznamov

Neobmedzené prezeranie

Prehľadné rozdelenie na podkapitoly

Vystavenie potvrdenia

Bonus: Kniha Občianske združenia – návod na obsluhu a údržbu

Menu