VIDEOZÁZNAM

Transferové oceňovanie, vzťahy medzi spoločníkom a spoločnosťou po zmenách od 1.1.2023

s Ing. Vladimírom Ozimým

Od roku 2023 sa podstatným spôsobom menia pravidlá oceňovania transakcií medzi závislými osobami. Prísnejšie sa posudzujú prepojené firmy a transferové oceňovanie sa týka už len transakcií od 10-tisíc eur. Závislým osobám navyše pribudla nová povinnosť pripraviť dokumentáciu k transakciám s inými závislými osobami. Ako do praxe aplikovať nové usmernenia a vôbec ako celé transferové oceňovanie v praxi funguje, vám podrobne vysvetlí Ing. Vladimír Ozimý.

Využite teraz jedinečnú možnosť získať podrobne spracovanú tému vo forme videozáznamu len za cenu 50 € s DPH / predplatitelia 0 €

Čo sme pre Vás pripravili?

Trvanie: 3 hodiny 28 minút

Opakované pozeranie

Podrobný pracovný manuál s praktickými príkladmi – ukážka pracovného manuálu: Kto je závislá osoba?

Téma vysvetlená na množstve reálnych príkladov z praxe

Všetky témy videoškolenia nájdete prehľadne upravené a zostrihané

Vyhľadávač vám pomôže pustiť si tému, ktorú práve potrebujete

Podrobný pracovný manuál s praktickými príkladmi

Cena videozáznamu je teraz len 50 € s DPH / Predplatitelia služieb 0 €

Obsah videozáznamu

TRANSFEROVÉ OCEŇOVANIE

 • Dôvody zavedenia transferového oceňovania
 • Závislé osoby v tuzemsku
 • Kontrolovaná transakcia
 • Úprava základu dane
 • Transferová dokumentácia
 • Metódy transferového oceňovania

TRANSAKCIE MEDZI SPOLOČNÍKOM A SPOLOČNOSŤOU A DAŇOVÝ DOPAD

 • Pôžička od spoločníka (konateľa) do spoločnosti
 • Pôžička od spoločnosti spoločníkovi (konateľovi)
 • Prenájom od spoločníka (konateľa) pre spoločnosť
 • Prenájom nehnuteľnosti a princíp transferovej ceny
 • Predaj majetku medzi závislými osobami (spoločník FO a právnická osoba)

POUŽÍVANIE MAJETKU FIRMY SPOLOČNÍKOM (KONATEĽOM)

 • Paušalizácia – výdavky k majetku, ktorý má charakter osobnej spotreby
 • Používanie motorového vozidla konateľom (spoločníkom)

VLASTNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI A VPLYV JEHO POUŽITIA NA ZDANENIE SPOLOČNÍKOV

 • tvorba, zvýšenie a zníženie základného imania a vyplatenie spoločníkom (daňovo účtovný aspekt)
 • použitie nerozdelených ziskov na zvýšenie základného imania alebo kapitálových fondov, dopad na spoločníka
 • dividendy a daňovo odvodový dopad na spoločníka
 • vyplatenie dividendy konateľovi, ktorý nie je spoločníkom a vplyv na zdanenie
 • vyplatenie dividendy členovi štatutárnych orgánov, ktorý nie je spoločníkom a vplyv na zdanenie, princípy zrážkovej danePôžička od spoločníka (konateľa) do spoločnosti

Ďalšie videozáznamy v ponuke

Široká ponuka autentických školení formou videozáznamu v trvaní 4-5 hodín. Rozčlenené prehľadne do kapitol, vrátane pracovného materiálu zo školenia.

Menu