Školenie – 10. 11. 2020

Aplikácie zákona o DPH v každodennej praxi

  Mám záujem o školenie

  Aplikácie zákona o DPH v každodennej praxi s Ing. Vladimírom Ozimým

  Vyplňte, prosím, nižšie uvedené údaje.  Obsah školenia

  • Zadefinovanie zdaniteľnej osoby, ekonomickej činnosti a predmet dane
  • Podmienky registrácie podľa zákona o DPH po novele ZoDPH
  • Dodanie tovaru a miesto dodania pri dodaní tovaru v tuzemsku v rámci EÚ
  • Základ dane a oprava základu dane (vystavené a prijaté dobropisy a ťarchopisy).
  • Povinné výkazy zdaniteľnej osoby
  • daňové priznanie – povinnosť podať DP a obsah daňového priznania, nesprávne vyplnené DP a riziká
  • kontrolný výkaz a úprava obsahu kontrolného výkazu v prípade opravy základu dane (nevymožiteľné pohľadávky)
  • Miesto dodania služby a s tým spojené riziká
  • Daňová povinnosť a právo na odpočítanie DPH
  • Fakturácia z pohľadu DP

   Mám záujem o školenie

   Aplikácie zákona o DPH v každodennej praxi s Ing. Vladimírom Ozimým

   Vyplňte, prosím, nižšie uvedené údaje.   Základné údaje o školení

   Miesto konania

   online (Pre ochranu Vášho zdravia, prechádzame z fyzickej účasti na školenie formou on-line, ktoré môžete sledovať priamo na Vašom počítači. Počas školenia máte možnosť zadávať otázky lektorovi. Do 3 pracovných dní Vám sprístupnime celé školenie aj vo forme videozáznamu.)

   Čo je online sledovanie?

   • 4-5 hod. živý prenos školenia s možnosťou klásť lektorovi otázky
   • na online sledovanie sa dostanete cez Vaše CUS konto zadaním loginu a hesla zvoleného pri registrácii
   • okrem lektora vidíte na obrazovke aj jeho prezentáciu a môžete si stiahnúť písomné materiály ku školeniu
   • získate navyše videozáznam celého školenia pre Vaše ďalšie používanie
   • počas celej doby máte k dispozícii našu telefonickú pomoc

   Priebeh školenia

   Začiatok vysielania: 9:00
   1. prestávka: 10:30 – 10:45
   2. prestávka: 12:00 – 12:30

   Lektor

   Ing. Vladimír Ozimý

   Školenie: Aplikácie zákona o DPH v každodennej praxi

   69,- €

   s DPH

   Predplatitelia služieb 0€.
   Po objednaní Vám systém vygeneruje zálohovú faktúru. Po jej zaplatení Vám záväzne zarezervujeme miesto a zašleme daňový doklad. Pri Vašej neúčasti na školení sa poplatok nevracia – máte možnosť využiť iný termín školenia.

   Podrobne spracovaný pracovný manuál

   Kedykoľvek prístupný videozáznam zo školenia

   Poradenstvo s lektormi na 30 dní zadarmo

   Pomôcka pre vás v xlsx formáte – Evidencia účtovníka

    Mám záujem o školenie

    Aplikácie zákona o DPH v každodennej praxi s Ing. Vladimírom Ozimým

    Vyplňte, prosím, nižšie uvedené údaje.    Menu