VIDEOKURZ

Právne minimum z obchodného práva pre účtovníkov

s JUDr. Jozefom Lukajkom, PhD.

Vážení klienti, v spolupráci s JUDr. Jozefom Lukajkom, PhD. sme pre Vás pripravili videokurz na tému: Právne minimum z obchodného práva pre účtovníkov. Cieľom videokurzu je poskytnúť odpovede na základné otázky z obchodného práva a obchodných vzťahov, s ktorými sa účtovníci denne stretávajú vo svojej praxi. Zároveň Vám odporúčame zadarmo informácie na čítanie: Vymáhanie pohľadávok – zákonné možnosti podnikateľa pri neuhradených faktúrach. Pripravíme Vás na všetko, s čím sa môžete vo vašej praxi stretnúť.

Čo sme pre Vás pripravili?

8 hodín vzdelávania formou videozáznamov

Prehľadné rozdelenie na kapitoly

K témam sa môžete kedykoľvek vrátiť a doštudovať

Praktické príklady

Vystavenie potvrdenia

Pýtajte sa odborníkov v cene máte aj poradenstvo k pracovnému a obchodnému právu na 30 dní

Odporúčame zadarmo informácie na čítanie

Vymáhanie pohľadávok – zákonné možnosti podnikateľa pri neuhradených faktúrach

— autorský článok od JUDr. Jozefa Lukajku, PhD., zakladateľa a riadiaceho advokáta Advokátskej kancelárie LUKAJKA & PARTNERS s. r. o.

Obsah videokurzu

Podnikanie, neoprávnené podnikanie, pokútnictvo

Formy podnikania z právneho pohľadu

Organizačná zložka a prevádzkáreň

s.r.o. ako najbežnejší typ spoločnosti – základná charakteristika

Založenie spoločnosti s.r.o., spoločenská zmluva, základné imanie

Spoločník vs. konateľ, práva povinnosti konateľa, zodpovednosti konateľa

Spoločnosť v kríze, likvidácia, konkurz, zánik spoločnosti, výmaz spoločnosti

Zodpovednosť konateľa vs. zodpovednosť účtovníka za vedenie účtovníctva

Zmluva o vedení účtovníctva – náležitosti + vzor zmluvy

Zmluva o spracúvaní osobných údajov – náležitosti + vzor zmluvy

Obchodný register – povinnosti konateľa voči ORSR, zverejňovanie zmlúv

Obchodné a zmluvné vzťahy z právneho pohľadu

Nekalá zmluvná podmienka a obchodná prax

Pohľadávky a záväzky – práva a povinnosti veriteľa, dlžníka, premlčanie

Vymáhanie pohľadávok v skratke

Čo máte v cene?

prístup k špecializovanému videokurzu Právne minimum z obchodného práva pre účtovníkov

poradenstvo k pracovnému a obchodnému právu na 30 dní

študijné materiály v elektronickej podobe

počet spustení ako potrebujete – nelimitujeme Vás počtom pozretí

vydanie potvrdenia o absolvovaní

Cena 99 € s DPH

Ďalšie videokurzy v ponuke v kategóriách:

Účtovníctvo podnikateľov

Dane a obchodné právo

Mzdy a personalistika

Neziskové organizácie

Menu