18.5.2022 a 19.5.2022

Praktický výklad zákona o DPH v príkladoch

s Ing. Vladimírom Ozimým

 • Živé on-line vysielanie školení
 • alebo v Banskej Bystrici osobne v sále
 • Komplexne spracovaná téma so zameraním na problémové oblasti z aplikačnej praxe

18.5.2022: 1.časť – registrácia k DPH, dodanie tovarov a služieb, vznik daňovej povinnosti, základ dane, dovoz a vývoz

19.5.2022: 2.časť – odpočítanie dane, prenos daňovej povinnosti, oprava dane, fakturácia a výkazy, novely DPH platné pre rok 2022

Využite teraz jedinečnú možnosť zúčastniť sa dvoch školiacich dní len za cenu:

 • Online 100 € s DPH / predplatitelia služieb 0 €
 • Fyzicky v sále 130 € s DPH / predplatitelia služieb 30 €

Aktuálne informácie zadarmo pre vás

Video: Vznik daňovej povinnosti pri vývoze tovaru (§19)

— odporúča Ing. Vladimír Ozimý

Priebeh školení

09:00 - 10:30Prednáška – aj online
10:30 - 10:45Prestávka (káva, čaj)
10:45 - 12:00Prednáška – aj online
12:00 - 12:30Prestávka (obed, občerstvenie)
12:30 - 14:30Prednáška a diskusia – aj online

Fyzická účasť

Hotel Dixon

Švermova 32, Banská Bystrica

Školenia trvajú od 9:00 do 14:30.

Pracovný manuál v tlačenej forme na 2 školiace dni

Občerstvenie a teplý obed

Možnosť diskusie s lektorom

Školenia sú nahrávané a do 3 pracovných dní získate prístup k videozáznamom oboch školiacich dní

BONUS: účtovný, daňový a mzdový servis na 30 dní zadarmo (zobraziť ukážku)

Ďalšie pomôcky v elektronickej podobe: Evidencia účtovníka, Vzor zmluvy o vedení účtovníctva a Vzor zmluvy o spracovaní osobných údajov

Poznámka: Fyzický vstup na školenie realizujeme pri minimálnom počte 15 prihlásených účastníkov. V prípade nenaplnenia kapacity sa školenie neruší, ale realizuje sa len formou online. Prihlásenie na školenie a úhradu na bankový účet je potrebné vykonať najmenej 2 pracovné dni pred začiatkom školenia. V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte.

Cena 2 fyzických školení vrátane bonusov je 130 € s DPH / Predplatitela služieb 30 € s DPH.

Pričom bežná cena dvoch samostatných školení je 158 € s DPH.

Online prístup

Živý online prenos školení od 9:00 do 14:30

Bez potreby sťahovania programov, pre sledovanie Vám stačí len prístup k internetu

Prezentácia lektora a pracovné manuály dostupné na stiahnutie

Možnosť zadania 3 otázok na každom jednom školení samostatne

Neobmedzene dostupný videozáznam z každého školenia samostatne

BONUS: účtovný, daňový a mzdový servis na 30 dní zadarmo (zobraziť ukážku)

BONUS: vzory zmlúv a ďalšie pomôcky v elektronickej podobe

Ďalšie pomôcky v elektronickej podobe: Evidencia účtovníka, Vzor zmluvy o vedení účtovníctva a Vzor zmluvy o spracovaní osobných údajov

Cena 2 online školení vrátane bonusov je 100 € s DPH / Predplatitela služieb 0 €.

Pričom bežná cena dvoch samostatných online školení je 138 € s DPH.

Obsah školenia 18.5.2022

1.časť – registrácia k DPH, dodanie tovarov a služieb, vznik daňovej povinnosti, základ dane, dovoz a vývoz

 • predmet dane v tuzemsku
 • registračná povinnosť – povinná, dobrovoľná registrácia, posúdenie obratu, odpočet DPH
 • dodanie tovaru a dodanie služby – základné princípy, dodanie tovaru vs. služby
 • správne určenie miesta dodania tovaru
 • základné a osobitné pravidlá pre určenie miesta dodania vybraných služieb (§ 15 a § 16),
 • vykazovanie prijatých služieb v daňovom priznaní
 • vznik daňovej povinnosti DPH (predaj tovaru/služby, opakované plnenia, tovar s montážou a inštaláciou,
 • refakturácia, nadobudnutie tovaru, dodanie tovaru do EÚ, preddavky a iné)
 • základ dane (čo sa do základu zahŕňa a čo nie, prechodné položky, bezodplatné dodanie, základ dane v osobitných prípadoch)
 • cezhraničné obchody s tovaru v EU (preukázanie oslobodenia § 43, reťazové obchody, trojstranný obchod)
 • cezhraničné obchody s tovarom mimo rámca EU (dovoz, vývoz)

Obsah školenia 19.5.2022

2.časť – odpočítanie dane, prenos daňovej povinnosti, oprava dane, fakturácia a výkazy, novely DPH platné pre rok 2022

 • splnenie podmienok pre uplatnenie práva na odpočítanie DPH (princípy, pravidlá odpočítania dane, obdobie v ktorom vzniká právo na odpočítanie dane)
 • základný princíp úpravy odpočítania dane pre investičný majetok
 • pravidlá pre dodanie a nájom nehnuteľností (definícia nehnuteľností, princíp oslobodenia vs. zdanenia)
 • oprava základu dane v tuzemsko/ zahraničie (dobropisy, ťarchopisy, skontá, zľavy)
 • osoba povinná platiť daň podľa § 69 ZDPH (dodanie tovaru zahraničnou osobou v tuzemsku, dodanie služieb zahraničnou osobou z EÚ, z tretieho štátu pre odberateľa v tuzemsku, tuzemský reverse charge a iné)
 • odkazy na faktúrach v závislosti od typu plnenia (dodanie do EÚ, tretích štátov, predaj služieb mimo SR, tuzemský prenos daňovej povinnosti a iné),
 • fakturačné lehoty
 • podávanie výkazov vo väzbe na DPH (daňové priznanie, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz)
Menu