13.10.2022 a 14.10.2022

Praktický výklad zákona o DPH

s Ing. Soňou Mokrášovou Ugróczy

 • Dva školiace dni venované DPH v praxi
 • Živé on-line vysielanie školení alebo fyzicky v sále v Banskej Bystrici
 • Komplexne spracovaná téma zameraná hlavne na príklady z praxe

Využite teraz jedinečnú možnosť zúčastniť sa 2 dňového školenia:

 • formou on-line len za cenu 100 € s DPH / predplatitelia 0 € alebo
 • formou fyzického vstupu len za cenu 120 € s DPH / predplatitelia 30 € s DPH

Ako vyzerá on-line školenie?

Na sledovanie školenia online nie je potrebné sťahovať žiadne ďalšie programy.

 • Online školenie prebieha od 9:00 do 14:30. Materiály k školeniu budete mať dostupné na stiahnutie. Po ukončení vysielania Vám sprístupníme videozáznam celého školenia.
 • Počas celej doby máte k dispozícii našu telefonickú pomoc. Funkčnosť online prenosu si môžete kedykoľvek vyskúšať tu.

Cena 2 školení formou on-line vrátane bonusov je 100 € s DPH / Predplatitelia služieb 0 €

Radi Vás uvítame aj osobne v prednáškovej sále

Hotel Dixon

Švermova 32, Banská Bystrica

Harmonogram:

08:00 - 09:00Prezentácia účastníkov školenia
09:00 - 10:30Prednáška
10:30 - 10:45Prestávka (káva, čaj)
10:45 - 12:00Prednáška
12:00 - 12:30Prestávka (obed, občerstvenie)
12:30 - 14:30Prednáška a diskusia

Cena 2 školení formou fyzického vstupu vrátane bonusov je 120 € s DPH / Predplatitelia služieb 30 € s DPH.

Čo máte v cene?

Fyzická účasť

Celodenné školenia od 9:00 – 14:30

Pracovné manuály v tlačenej forme

Občerstvenie a obed v cene vstupu

Možnosť diskusie s Ing. Soňou Mokrášovou Ugróczy

Školenia budú nahrávané a získate prístup k videozáznamom z 2 školiacich dní

BONUS: Účtovný, daňový a mzdový servis na 30 dní od konania školení zadarmo

Ďalšie pomôcky v elektronickej podobe: Evidencia účtovníka, Vzor zmluvy o vedení účtovníctva a Vzor zmluvy o spracovaní osobných údajov

Cena 2 školení formou fyzického vstupu vrátane bonusov je 120 € s DPH / Predplatitelia služieb 30 € s DPH

Online účasť

Živý on-line prenos dvoch školení v čase od 9:00 – 14:30

Bez potreby sťahovania programov, pre sledovanie Vám stačí len prístup k internetu

Prezentácia lektora a pracovné manuály dostupné na stiahnutie

Možnosť zadania 3 otázok Ing. Soni Mokrášovej Ugróczy každý školiaci deň samostatne

Neobmedzene dostupné videozáznamy zo školení

BONUS: Účtovný, daňový a mzdový servis na 30 dní od konania školení zadarmo

Ďalšie pomôcky v elektronickej podobe: Evidencia účtovníka, Vzor zmluvy o vedení účtovníctva a Vzor zmluvy o spracovaní osobných údajov

Cena 2 školení formou on-line vrátane bonusov je 100 € s DPH / Predplatitelia služieb 0 €

Obsah školení

13.10.2022

Praktický výklad zákona o DPH – 1. časť

 • predmet dane v tuzemsku
 • registračná povinnosť – povinná, dobrovoľná registrácia, posúdenie obratu, odpočet DPH
 • dodanie tovaru a dodanie služby – základné princípy, dodanie tovaru vs. služby
 • správne určenie miesta dodania tovaru
 • základné a osobitné pravidlá preurčenie miesta dodania vybraných služieb (§ 15 a § 16), vykazovanie prijatých služieb v daňovom priznaní
 • vznik daňovej povinnosti DPH (predaj tovaru/služby, opakované plnenia, tovar s montážou a inštaláciou, refakturácia, nadobudnutie tovaru, dodanie tovaru do EÚ, preddavky a iné)
 • základ dane (čo sa do základu zahŕňa a čo nie, prechodné položky, bezodplatné dodanie, základ dane v osobitných prípadoch)
 • oprava základu dane v tuzemsko/ zahraničie (dobropisy, ťarchopisy, skontá, zľavy)
 • cezhraničné obchody s tovarom mimo rámca EU (dovoz, vývoz)

14.10.2022

Praktický výklad zákona o DPH – 2. časť

 • cezhraničné obchody s tovaru v EU (preukázanie oslobodenia § 43, reťazové obchody, trojstranný obchod)
 • splnenie podmienok pre uplatnenie práva na odpočítanie DPH (princípy, pravidlá odpočítania dane, obdobie v ktorom vzniká právo na odpočítanie dane)
 • základný princíp úpravy odpočítania dane pre investičný majetok
 • pravidlá pre dodanie a nájom nehnuteľností (definícia nehnuteľností, princíp oslobodenia vs. zdanenia)
 • osoba povinná platiť daň podľa § 69 ZDPH (dodanie tovaru zahraničnou osobou v tuzemsku, dodanie služieb zahraničnou osobou z EÚ, z tretieho štátu pre odberateľa v tuzemsku, tuzemskýreverscharge a iné)
 • základné informácie k predaji tovaru na diaľku (osobitný daňový režim)
 • odkazy na faktúrach v závislosti od typu plnenia (dodanie do EÚ, tretích štátov, predaj služieb mimo SR, tuzemský prenos daňovej povinnosti a iné),
 • fakturačné lehoty
Menu