12.10.2023 a 13.10.2023

Praktické príklady výpočtu miezd

s Júliou Pšenkovou

 • Dva školiace dni venované výpočtu rôznych druhov miezd v praxi
 • Živé on-line vysielanie školení
 • Komplexne spracovaná téma plná praktických príkladov na vzoroch aktuálnych tlačív

Počas dvojdňového školenia sa naučíte ako postupovať pri výpočte mzdy a odvodov zamestnancov v rôznych životných situáciách. Dozviete sa ako správne vypĺňať všetky druhy výkazov do poisťovní a prehľadov v súvislosti s výplatou miezd. Využite teraz jedinečnú možnosť zúčastniť sa 2 dňového školenia len za cenu 100 € s DPH.

Priebeh školenia

09:00 - 10:30Prednáška
10:30 - 10:45Prestávka
10:45 - 12:00Prednáška
12:00 - 12:30Prestávka
12:30 - 14:30Prednáška a odpovede na otázky účastníkov

Ako vyzerá on-line školenie?

Na sledovanie školenia online nie je potrebné sťahovať žiadne ďalšie programy.

 • Online školenie prebieha od 9:00 do 14:30. Materiály k školeniu budete mať dostupné na stiahnutie. Po ukončení vysielania Vám sprístupníme videozáznam celého školenia.
 • Počas celej doby máte k dispozícii našu telefonickú pomoc. Funkčnosť online prenosu si môžete kedykoľvek vyskúšať tu.

Cena 2 školení vrátane bonusov je 100 € s DPH / Predplatitela služieb 0 €

Čo máte v cene?

Živý on-line prenos dvoch školení v čase od 9:00 – 14:30

Prezentácia lektora a pracovné manuály

Možnosť zadania 3 otázok lektorovi každý školiaci deň

Neobmedzene dostupný videozáznam z každého školenia samostatne

BONUS: čitáreň otázok a odpovedí z poradenstva na 30 dní od konania školenia zadarmo (zobraziť ukážku)

Cena 2 školení vrátane bonusov je 100 € s DPH / Predplatitela služieb 0 €

Obsah školení

12.10.2023

Praktické príklady výpočtu mzdy – všetko o mzde zamestnanca v rôznych životných situáciách

MZDOVÁ EVIDENCIA

 • Náležitosti výplatnej pásky
 • Povinnosti mzdovej účtovníčky pri spracovaní miezd

VŠEOBECNE O VÝPOČTE MZDY ZAMESTNANCA

 • Druhy miezd, základná a pohyblivá zložka mzdy
 • Mzdové podmienky a ich dohodnutie
 • Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
 • Výpočet miezd
 • Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely
 • Výpočet vymeriavacích základov pri neúplne odpracovaných mesiacoch
 • Dovolenka – komplexný pohľad
  • nárok, čerpanie, platenie
 • Náhrada mzdy a prekážky v práci
 • Mzdové zvýhodnenia a ich výpočet

SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ POISTENIE ZAMESTNANCA

 • prihlasovanie, odhlasovanie v poisťovniach
 • ostatné registračné povinnosti
 • vymeriavací základ
 • percentá odvodov
 • výpočet poistenia
 • splatnosť poistenia

DAŇ ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI A DAŇOVÝ BONUS ZAMESTNANCA

 • zdaniteľný príjem
 • oslobodenie od dane
 • povinnosti zamestnávateľa
 • výpočet preddavku na daň
 • mesačné hlásenie dane
 • daňový bonus v roku 2023

DÁVKY NEMOCENSKÉHO POISTENIA ZAMESTNANCA

 • Oznamovacie povinnosti zamestnávateľa
 • Zamestnanec na PN, RD/MD – výpočty

STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV

 • Aktuálna výška stravného
 • Finančný príspevok na stravu
 • stravovacie poukážky

UKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU – VÝKAZY A VÝPOČTY

 • Povinnosti mzdovej účtovníčky pri ukončení pracovného pomeru
 • Odstupné, odchodné – výpočet
 • Nevyčerpaná dovolenka – výpočet a výkazy
 • ELDP

13.10.2023

Praktické príklady výpočtu mzdy – odmeny štatutárov a dohodárov, výpočet exekúcií a opravy vystavených miezd

DOHODY O PRÁCACH MIMO PRACOVNÉHO POMERU V PRÍKLADOCH

 • Hlavné rozdiely vo výpočte mzdy zamestnanca vs. dohodára (dovolenka, PN, stravné, MD/RD)
 • Sociálne a zdravotné poistenie pri rôznych typoch dohôd
  • prihlasovanie, odhlasovanie v poisťovniach
  • Pravidelný vs. nepravidelný príjem
  • ostatné registračné povinnosti
  • vymeriavací základ
  • percentá odvodov, minimálny zdravotný odvod
  • výpočet poistenia
  • splatnosť poistenia
  • výkazy
 • Daň zo závislej činnosti a daňový bonus – rozdiely zamestnanec vs. dohodár
 • Práca na dohodu v prípade študentov a dôchodcov – špecifiká, odvodová úľava

VÝPOČET ODMENY ŠTATUTÁRA

 • Štatutár – definícia štatutára
 • Rozdiel odmena vs. mzda
  • Prihlasovanie, odhlasovanie v poisťovniach
  • ostatné registračné povinnosti
  • pravidelný, nepravidelný príjem
  • vymeriavací základ
  • percentá odvodov
  • výpočet poistenia
  • splatnosť poistenia
  • výkazy
  • formulár A1

SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ ODVODY PRI SÚBEHU PRÍJMOV ZO ZÁROBKOVEJ ČINNOSTI

 • Súbeh zárobkových činností a sociálne poistenie
 • Súbeh zárobkových činností a platiteľov poistného na zdravotné poistenie

EXEKÚCIE A ZRÁŽKY ZO MZDY

 • zrážky zo mzdy bez súhlasu zamestnanca v zmysle Zákonníka práce
 • exekúcie
 • zrážky podľa občianskeho poriadku
 • daňové exekúcie
 • výpočet čistej mzdy
 • nepostihnuteľné časti čistej mzdy
 • tretinový systém
 • prednostná, neprednostná exekúcia
 • poradie exekúcií
 • praktické výpočty zrážky zo mzdy

OPRAVY CHÝB V MZDOVEJ UČTÁRNI

 • Oprava mzdy spätne – praktický postup
 • Oprava výkazov sociálnej poisťovne
  • spätne priznaný invalidný dôchodok
  • spätne priznaný starobný dôchodok
  • nesprávne uvedený počet dní poistenia v mesačných výkazoch
  • storno registrácií – prihlášky, odhlášky
  • oprava ELDP
  • oprava dní PN vo výkazoch, mzdách
 • Oprava výkazov zdravotnej poisťovne
  • spätne priznaný invalidný dôchodok
  • oprava uplatnenia „polovičných“ odvodov
  • zaslanie aditívnych výkazov, opravných výkazov
  • žiadosť o opravu výsledkov ročného zúčtovania zdravotného poistenia
 • Oprava prehľadu a hlásenia
Menu