28.4.2022 a 29.4.2022

Pracovné právo pre mzdárov a účtovníkov v praxi

s JUDr. Renátou Matejovou

 • Dva školiace dni venované Zákonníku práce v praxi
 • Živé on-line vysielanie školení
 • Komplexne spracovaná téma zameraná hlavne na prax pre účtovníkov a mzdárov

Počas dvojdňového školenia k Zákonníku práce si ozrejmíte jednotlivé pracovnoprávne inštitúty spojené s aplikačnou praxou. Využite teraz jedinečnú možnosť zúčastniť sa 2 dňového školenia len za cenu 100 € s DPH.

Aktuálne informácie zadarmo pre vás

Odborný článok: Podmienky zamestnávania utečencov v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine

— odporúča JUDr. Renáta Matejová

Priebeh školenia

09:00 - 10:30Prednáška
10:30 - 10:45Prestávka
10:45 - 12:00Prednáška
12:00 - 12:30Prestávka
12:30 - 14:30Prednáška a odpovede na otázky účastníkov

Ako vyzerá on-line školenie?

Na sledovanie školenia online nie je potrebné sťahovať žiadne ďalšie programy.

 • Online školenie prebieha od 9:00 do 14:30. Materiály k školeniu budete mať dostupné na stiahnutie. Po ukončení vysielania Vám sprístupníme videozáznam celého školenia.
 • Počas celej doby máte k dispozícii našu telefonickú pomoc. Funkčnosť online prenosu si môžete kedykoľvek vyskúšať tu.

Cena 2 školení vrátane bonusov je 100 € s DPH / Predplatitela služieb 0 €

Čo máte v cene?

Živý on-line prenos dvoch školení v čase od 9:00 – 14:30

Prezentácia lektora a pracovné manuály

Možnosť zadania 3 otázok lektorovi každý školiaci deň

Neobmedzene dostupný videozáznam z každého školenia samostatne

BONUS: účtovný, daňový a mzdový servis na 30 dní zadarmo (zobraziť ukážku)

BONUS: vzory zmlúv a ďalšie pomôcky v elektronickej podobe

Ďalšie pomôcky v elektronickej podobe: Evidencia účtovníka, Vzor zmluvy o vedení účtovníctva a Vzor zmluvy o spracovaní osobných údajov

Cena 2 školení vrátane bonusov je 100 € s DPH / Predplatitela služieb 0 €

Obsah školenia 28.4.2022

Doručovanie písomností v pracovnom práve

 • účinky doručenia písomnosti zo strany zamestnávateľa a zo strany zamestnanca
 • spôsoby doručovania písomností

Skúšobná doba a skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

 • spresnenie ustanovenia o plynutí skúšobnej doby
 • skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe počas trvania práceneschopnosti zamestnanca
 • skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe s tehotnou zamestnankyňou

Pracovný pomer na dobu určitú a skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

 • predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu
 • nesplnené zákonné podmienky v prípade uzavretia pracovného pomeru na dobu určitú

Niekoľko pracovných pomerov s tým istým zamestnancom

 • vykonávanie viacerých pracovných činností u jedného zamestnávateľa
 • nárok na odstupné z dvoch pracovných pomerov
 • nárok na odchodné z dvoch pracovných pomerov

Smrť zamestnanca

 • aké nároky majú pozostalí v prípade úmrtia zamestnanca– je potrebné peňažné nároky zamestnanca prihlásiť do dedičstva ?

Smrť zamestnávateľa – fyzickej osoby

 • právne následky v prípade smrti zamestnávateľa – fyzickej osoby

Skončenie pracovného pomeru

 • dohoda o skončení pracovného pomeru
 • skončenie pracovného pomeru výpoveďou zo zdravotných dôvodov
 • skončenie pracovného pomeru so zamestnancom v ochrannej dobe
 • výpovedná doba – výkon práce zo strany zamestnanca počas výpovednej doby

Pracovný čas a doba odpočinku

 • rozvrhnutie pracovného času zamestnancov
 • zmena rozvrhu pracovného času
 • nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času
 • prechod na kratší pracovný čas s nerovnomerne rozvrhnýtým pracovným časom a nárok na dovolenku
 • prestávky v práci
 • nepretržitý denný odpočinok
 • nepretržitý odpočinok v týždni

Práca nadčas

 • práca nadčas u rizikových zamestnancov

Nočná práca

 • zamestnanec vykonávajúci prácu v noci

Obsah školenia 29.4.2022

Zrážky zo mzdy

 • vykonávanie zrážok zo mzdy zamestnanca na základe dohody o zrážkach zo mzdy podľa Občianskeho zákonníka
 • zrážky zo mzdy za stravné lístky
 • zrážka zo mzdy za nedodržanie výpovednej doby
 • poradie zrážok zo mzdy

Prekážky v práci na strane zamestnávateľa

 • prekážky v práci na strane zamestnávateľa a náhrada mzdy
 • dohoda o vážnych prevádzkových dôvodoch
 • postup pri riešení sporu o podanie žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce

Podpora v čase skrátenej práce od 1. 3. 2022

 • ozrejmenie zákonom stanovených podmienok pre získanie podpory v čase skrátenej práce

Stravovanie zamestnancov

 • povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť stravovanie pre zamestnancov
 • možnosť výberu medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom
 • finančný príspevok na stravovanie

Nárok na dovolenku a jej pomernú časť

 • nevyčerpaná dovolenka z predchádzajúceho kalendárneho roka
 • prechod na kratší pracovný čas s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom a nárok na dovolenku

Návrat zamestnankyne po skončení materskej dovolenky a návrat zamestnankyne alebo zamestnanca po skončení rodičovskej dovolenky

 • povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s návratom zamestnankyne po skončení materskej dovolenky
 • povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s návratom zamestnankyne alebo zamestnanca po skončení rodičovskej dovolenky
 • čerpanie dovolenky po skončení rodičovskej dovolenky
 • postup zamestnávateľa v prípade zastupovania zamestnankyne počas materskej dovolenky a zastupovanie zamestnankyne alebo zamestnanca počas rodičovskej dovolenky

Dohoda o brigádnickej práci študentov

 • tzv. prezumpcia zachovania štatútu žiaka strednej školy a prezumpcia zachovania štatútu študenta dennej formy vysokoškolského štúdia
Menu