Personalistika pre začiatočníkov

s Ing. Martinou Švaňovou

Videokurz obsahuje:

Kompletný sprievodca pre prax personalistu. Videokurz je vhodný ako úvod do problematiky pre začínajúcich personalistov, účtovníkov a mzdárov ako aj ako základný prehľad pre konateľov a manažérov firiem.

Forma vzdelávania: videokurz
Trvanie: 8,5 hodín
Dostupnosť: neobmedzene
Videokurz sledujete v čase, kedy Vám to vyhovuje. K jednotlivým kapitolám sa môžete kedykoľvek vrátiť.

Zakúpením získate:

 • Videozáznamy rozdelené na prehľadné podkapitoly
 • Podrobný pracovný manuál
 • Poradenstvo k mzdám a personalistike
 • Potvrdenie o absolvovaní

Kapitoly videokurzu

 • Predzmluvné vzťahy z pohľadu zákona
  • Nábor a výber zamestnanca
  • Základné pravidlá a povinnosti v predzmluvných vzťahoch
  • Zdravotná spôsobilosť na prácu
 • Vznik pracovného pomeru a spôsoby zamestnávania v zmysle Zákonníka práce
  • Povinnosti zamestnávateľa pri nástupe zamestnanca
  • Účastníci pracovno-právnych vzťahov
  • Pracovná zmluva – základné náležitosti
  • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – základné náležitosti
 • Osobný spis zamestnanca
  • Vedenie personálnej evidencie zamestnanca z pohľadu príslušných zákonov (Zákonníka práce, Zákona o archívoch a GDPR)
  • Obsah osobného spisu
  • Lehoty uloženia personálnej dokumentácie

 

 • Pracovný čas a doba odpočinku
 • Disciplinárne spory
  • Riešenie disciplinárnych sporov
  • Disciplinárna zodpovednosť a sankcie za porušenie pracovnej disciplíny
 • Monitorovanie zamestnanca a ochrana osobných údajov
  • Monitorovanie zamestnanca z pohľadu Zákonníka práce a zákona o ochrane osobných údajov
  • Zákaz diskriminácie
 • Zánik pracovného pomeru
  • Spôsoby skončenia pracovného pomeru v zmysle Zákonníka práce
  • Doručovanie písomností pri skončení pracovného pomeru
  • Povinnosti zamestnávateľa pri výstupe zamestnanca
 • Sankcie pre zamestnávateľov a jeho zamestnancov pri nedodržiavaní predpisov upravujúcich pracovnoprávne vzťahy

Videokurz

Personalistika pre začiatočníkov

99,- €

s DPH

Najjednoduchšie vzdelávanie, ktoré sa prispôsobí Vašim možnostiam.

8,5 hodiny vzdelávania formou videozáznamov

Neobmedzené prezeranie

Prehľadné rozdelenie na podkapitoly

Vystavenie potvrdenia

Menu