Personalistika nielen pre začiatočníkov

Videokurz je určený pre začiatočníkov i pokročilých, ktorí si osvoja všetky potrebné znalosti pre správne vedenie personálnej agendy v roku 2022

Videokurz je vhodný ako úvod do problematiky pre začínajúcich personalistov, účtovníkov a mzdárov ako aj ako základný prehľad pre konateľov a manažérov firiem. Videokurz sledujete v čase, kedy Vám to vyhovuje. K jednotlivým kapitolám sa môžete kedykoľvek vrátiť.

Forma vzdelávania
videokurz

Trvanie
8,5 hodín

Dostupnosť
neobmedzene

Zakúpením získate

 • Videozáznamy rozdelené na prehľadné podkapitoly
 • Podrobný pracovný manuál
 • Kompletné poradenstvo pre mzdy a pracovné právo na 30 dní zadarmo
 • Potvrdenie o absolvovaní

K videokurzu automaticky získavate aj poradenstvo s profesionálmi

Mzdy komplexne – Pracovné právo

 • Dostupné každý pracovný deň s odpoveďou do 48 hodín
 • Využívate už od momentu prvej platby
Júlia Pšenková
Ing. Martina Švaňová
Ing. Viera Mezeiová
JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Každý účastník vzdelávania získa potvrdenie o absolvovaní videokurzu

Kapitoly videokurzu

Predzmluvné vzťahy z pohľadu zákona

 • Nábor a výber zamestnanca
 • Základné pravidlá a povinnosti v predzmluvných vzťahoch
 • Zdravotná spôsobilosť na prácu

Vznik pracovného pomeru a spôsoby zamestnávania v zmysle Zákonníka práce

 • Povinnosti zamestnávateľa pri nástupe zamestnanca
 • Účastníci pracovno-právnych vzťahov
 • Pracovná zmluva – základné náležitosti
 • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – základné náležitosti

Osobný spis zamestnanca

 • Vedenie personálnej evidencie zamestnanca z pohľadu príslušných zákonov (Zákonníka práce, Zákona o archívoch a GDPR)
 • Obsah osobného spisu
 • Lehoty uloženia personálnej dokumentácie

Disciplinárne spory

 • Riešenie disciplinárnych sporov
 • Disciplinárna zodpovednosť a sankcie za porušenie pracovnej disciplíny

Pracovný čas a doba odpočinku

 • Rozvrhnutie pracovného času
 • Práca nadčas, nočná práca
 • Prestávky v práci
 • Nepretržitý odpočinok
 • Evidencia pracovného času

Monitorovanie zamestnanca a ochrana osobných údajov

 • Monitorovanie zamestnanca z pohľadu Zákonníka práce a zákona o ochrane osobných údajov
 • Zákaz diskriminácie

Zánik pracovného pomeru

 • Spôsoby skončenia pracovného pomeru v zmysle Zákonníka práce
 • Doručovanie písomností pri skončení pracovného pomeru
 • Povinnosti zamestnávateľa pri výstupe zamestnanca

Sankcie pre zamestnávateľov a jeho zamestnancov pri nedodržiavaní predpisov upravujúcich pracovnoprávne vzťahy

Výhodnejšia cena pri absolvovaní všetkých troch videokurzov

Vyberte si rozsah vzdelávania ako vám vyhovuje

Jeden videokurz

99,- €

s DPH

Vybraný videokurz rozčlenený na prehľadné kapitoly

Podrobný pracovný manuál

Vystavenie potvrdenia o absolvovaní

Tri videokurzy spolu

219,- €

s DPH

Tri kompletné videokurzy podľa vlastného výberu:

Ku každému videokurzu automaticky získavate:
Menu