22.11.2023

ONLINE ŠKOLENIE ZADARMO:

Nehnuteľnosti z pohľadu DPH a dane z príjmov v praxi

s Ing. Soňou Ugróczy a Ing. Vladimírom Ozimým

 • Zadarmo prístup ku kvalitným informáciám
 • S dvojicou najlepších lektorov
 • Živé on-line vysielanie školenia
 • Komplexne spracovaná téma zameraná hlavne na príklady z praxe

Využite teraz jedinečnú možnosť zúčastniť sa online školenia úplne ZADARMO.

Ing. Vladimír Ozimý

Daňový poradca SKDP

Ing. Soňa Ugróczy

Daňová poradkyňa SKDP

Ako vyzerá on-line školenie?

 • Na sledovanie školenia online nie je potrebné sťahovať žiadne ďalšie programy.
 • Online školenie prebieha od 9:00 do 13:30. Materiály k školeniu budete mať dostupné na stiahnutie.
 • Možnosť zadania písomnej otázky lektorom počas vysielania.
 • Počas celej doby máte k dispozícii našu telefonickú pomoc. Funkčnosť online prenosu si môžete kedykoľvek vyskúšať tu.

Online sledovanie tohto školenia je dostupné úplne ZADARMO

Čo zahŕňa online sledovanie zadarmo?

Živý online prenos školenia v čase od 9:00 – 13:30

Bez potreby sťahovania programov, pre sledovanie Vám stačí len prístup k internetu

Prezentácia lektorov a pracovné manuály dostupné na stiahnutie

Možnosť zadania písomnej otázky lektorom

Cena tohto online školenia je 0 €

Upozornenie: Videozáznam školenia bude k dispozícii len platiacim klientom a predplatiteľom. Cena školenia so záznamom je 69 € s DPH.

Obsah školenia

Ing. Soňa Ugróczy

Uplatňovanie pravidiel DPH pri predaji a prenájme nehnuteľností v príkladoch z praxe

 • Registračná povinnosť DPH v súvislosti s prenájmom a predajom nehnuteľnosti
 • Osoba povinná platiť DPH pri prevode nehnuteľnosti
 • Prevod dlhodobého nehnuteľného majetku z pohľadu DPH (upozornenia na riziká pri predaji nehnuteľnosti, bytov a pozemkov, správnosť uplatnenia daňového režimu DPH po rekonštrukcií, kto je osobou povinnou platiť daň, tvorba základu dane)
 • Plnenia ktoré nie sú a ktoré sú predmetom DPH od 1.4.2023 – predčasné odstúpenie od nájomnej zmluvy, pokuty)
 • Daňový režim na dodanie apartmánu v bytovom dome/v apartmánovom dome
 • Prenájom nehnuteľnosti s daňou /prenájom nehnuteľnosti určenej na bývanie (prenájom administratívnych priestorov, bytov, virtuálneho sídla), dlhodobý vs. krátkodobý prenájom
 • Prenájom nehnuteľnosti a režim DPH, fakturácia energií ako vedľajšieho plnenie k prenájmu (kedy ide o plnenie s DPH a kedy bez DPH, vznik daňovej povinnosti a odpočítania dane)
 • Zadefinovanie predaj pozemku ako plnenia, ktoré je predmetom DPH
 • § 54 úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku v prípade predaja a prenájmu nehnuteľnosti – stručne

Ing. Vladimír Ozimý

Uplatňovanie pravidiel dane z príjmov pri predaji a prenájme nehnuteľností v príkladoch z praxe

 • zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti,
  • zahrňovanie príjmov z predaja do základu dane,
  • uplatňovanie daňových výdavkov,
  • vstupná cena pri obstaraní nehnuteľnosti kúpou, darovaním alebo dedením,
  • zostatková cena nehnuteľnosti,
  • odpisovanie nehnuteľnosti, výdavky na opravu a údržbu,
  • technické zhodnotenie nehnuteľnosti (FO nepodnikateľ, daňovník podnikateľ)
 • zdaňovanie príjmov z nájmu nehnuteľnosti (registračná povinnosť, oznamovacia povinnosť)
  • uplatňovanie preukázateľných daňových výdavkov, povinné evidencie, príjmy oslobodené od dane u FO nepodnikateľa)
  • zdaňovanie príjmov plynúcich manželov do BSM
  • zdaňovanie príjmov z predaja a nájmu nehnuteľností plynúcich daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou (daňovým nerezidentom),
  • uplatňovanie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, inštitút zabezpečenia dane
Menu