VIDEOKURZ

Mzdy pre začiatočníkov

s Ing. Martinou Švaňovou

Vážení klienti,ak ešte len začínate so mzdami, pripravte sa na množstvo povinností a dodržiavanie termínov, ktoré súvisia so mzdovým účtovníctvom. V spolupráci s Ing. Martinou Švaňovou sme pre Vás pripravili videokurz na tému: Mzdy pre začiatočníkov.

Videokurz poskytuje ucelený prehľad problematiky miezd – od prijatia zamestnanca a výpočtu mzdy až po ukončenie pracovného pomeru. Priblíži Vám nevyhnutné právne normy, ktoré je potrebné ovládať pri práci mzdového účtovníka v podnikateľskej či štátnej sfére.

Obsah videokurzu

Mzdy – úvod

Základné mzdové termíny a pojmy (Zákonník práce)

Druhy miezd, základná a pohyblivá zložka mzdy

Mzdové podmienky a ich dohodnutie

Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky

Výpočet miezd

Výpočet miezd a ich kontrola

Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely

Náhrady mzdy a prekážky v práci

Mzdové zvýhodnenia a ich výpočet

Odstupné, odchodné

Mzdová evidencia

Náležitosti výplatnej pásky

Povinnosti mzdovej účtovníčky pri spracovaní miezd

Predloženie dokladov k spracovaniu miezd a ich posúdenie zo strany mzdovej účtovníčky

Postup pri mesačnom spracovaní a povinné výstupy

Postup pri štvrťročnom spracovaní a povinné výstupy

Postup pri ročnom spracovaní a povinné výstupy

Odvodová a daňová povinnosť

Zdravotná poisťovňa – odvody, registračné/deregistračné a oznamovacie povinnosti

Sociálna poisťovňa – odvody, registračné/deregistračné a oznamovacie povinnosti

Daňový úrad – daň zo mzdy, registračné/deregistračné a oznamovacie povinnosti

Výkazníctvo

Základný prehľad povinných výkazov a tlačív používaných v mzdovom účtovníctve

Sociálny fond a jeho použitie

Výpočet povinného podielu sociálneho fondu

Použitie sociálneho fondu

Benefity poskytované zo sociálneho fondu s ohľadom na odvodové a daňové hľadisko

Dokumentácia a jej archivácia

Mzdová dokumentácia a lehoty archivácie

Sankcie pri neplnení povinností zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva

Júlia Pšenková
Ing. Martina Švaňová
JUDr. Jozef Lukajka, PhD.
Ing. Viera Mezeiová

Čo videokurz obsahuje?

Viac ako 9,5 hodín vzdelávania formou videozáznamov

Prehľadné rozdelenie na kapitoly

K témam sa môžete kedykoľvek vrátiť a doštudovať

Praktické príklady

Vystavenie potvrdenia

Poradenstvo ku mzdám a personalistike na 30 dníviac informácií >

Cena 99 € s DPH

Ďalšie videokurzy v ponuke v kategóriách:

Účtovníctvo podnikateľov

Dane a obchodné právo

Mzdy a personalistika

Neziskové organizácie

Menu