Mzdy a personalistika vo vašom CUS konte

Všetky informácie, čo mzdár potrebuje, sú na jednom mieste v Mzdovom CUS konte. Zabezpečíme Vám prístup k relevantným odborným informáciám po celý rok.

Objednajte si prístup k Mzdovému CUS kontu s poradenstvom na 12 mesiacov len za 225 € s DPH.

Naši odborní lektori už teraz pre Vás pripravujú školenia na témy, ktoré využijete vo vašej praxi.

Júlia Pšenková

Odborníčka na mzdy

Ing. Viera Mezeiová

Ministersvo financií SR, daň z príjmov zo závislej činnosti

Ing. Martina Švaňová

Odborníčka na mzdy, odvody, dane a pracovné právo

Bc. Monika Gajdošová

Účtovníčka so špecializáciou na mzdy a personalitiku

JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Odborník na pracovné a obchodné právo

Obsahová náplň balíka

VZNIK PRACOVNÉHO POMERU, PRACOVNÁ ZMLUVA

 • povinnosti zamestnávateľa pred uzatvorením pracovnej zmluvy
 • povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca vyplývajúce z pracovného pomeru
 • pracovná zmluva – rozdiel a definícia jej podstatných náležitostí, ďalšieho obsahu a písomnej informácie zamestnávateľa
 • doručovanie písomností zo strany zamestnávateľa a zamestnanca
 • zmena pracovnej zmluvy
 • skúšobná doba zamestnanca
 • definícia a porovnanie pracovného pomeru na dobu určitú a neurčitú
 • predĺženie pracovného pomeru
 • kratší pracovný čas zamestnanca
 • práca z domu
 • skončenie pracovného pomeru, výpoveď, výpovedná doba
 • odstupné a odchodné

PRACOVNÝ ČAS A MZDA ZAMESTNANCA

 • definícia pracovného času
 • rovnomerne a nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas
 • pružný pracovný čas
 • práca nadčas
 • dovolenka zamestnancov
 • krátenie dovolenky
 • preplatenie dovolenky
 • mzda a mzdové nároky
 • náhrady mzdy a mzdové zvýhodnenia
 • zrážky zo mzdy a exekúcie zamestnanca
 • výpočet priemerného a pravdepodobného zárobku
 • PN, OČR a iné prekážky v práci

ŠPECIFICKÉ SITUÁCIE V MZDOVEJ UČTÁRNI

 • stravovanie zamestnancov
 • príspevok na rekreáciu a rekreačné poukazy zamestnancov
 • materská, rodičovská a otcovská dovolenka z pohľadu mzdára a personalistu
 • dohody – dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov
 • zamestnanecké benefity v praxi
 • sociálny fond v mzdovej učtárni
 • nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie
 • pracovné cesty – tuzemské, zahraničné, cestovné náhrady
 • vysielanie zamestnancov do zahraničia
 • zamestnávanie cudzincov a povinnosti s tým spojené
 • ročné zúčtovanie dane
 • daňový bonus na dieťa

PRAKTICKÉ TIPY DO MZDOVEJ UČTÁRNE

 • základné termíny a pojmy nevyhnutné pre prácu mzdového účtovníka
 • opravy chýb v mzdovej učtárni
 • registračné a oznamovacie povinnosti zamestnávateľa, prihlášky a odhlášky
 • špecifické situácie pri prihláškach a odhláškach zamestnancov do poisťovní
 • odvody do SP, ZP, preddavky na daň pri rôznych typoch zamestnancov
 • prihlasovanie a odvody štatutárov
 • osobné údaje v mzdovej a personálnej agende
 • evidencia v mzdovej učtárni
 • výplatná páska a jej náležitosti
 • tlačivá používané v mzdovej učtárni
 • vzory zmlúv

Cena balíka školení je len 225 € s DPH na 12 mesiacov

NOVINKA
Čitáreň otázok a odpovedí

Nový formát poradenstva obsahuje databázu otázok a odpovedí, rozdelených podľa jednotlivých kategórií v poradenstve.

Aj Vaše otázky môžu pomôcť ostatným. Ak pri zadávaní otázky odsúhlasíte jej zverejenenie, otázka sa spolu s odpoveďou lektora zobrazí aj pre ostatných klientov na čítanie.

Zaujímavé časti
mzdového konta

 • odpovede na otázky už počas školení
 • odborné poradenstvo každý pracovný deň
 • čitáreň otázok a odpovedí – vhodné aj ako ,,doplnkové štúdium“ pre začínajúce mzdárky
 • vzory zmlúv ako bonus
 • pracovné manuály zdarma ku školeniam
 • vždy aktuálne informácie v podobe krátkych článkov
Cena balíka školení je len 225 € s DPH na 12 mesiacov

Vaše výhody v CUS konte

Prístup k 5 online školeniam k témam mzdy a personalistika podľa vlastného výberu počas nasledujúcich 12-tich mesiacov

 • diskusia s lektormi počas online školenia
 • plnohodnotné školenia v trvaní 4-5 hodín
 • celé videozáznamy sledovaných školení s členením na podklapitoly pre jednoduché vyhľadávanie
 • pracovné manuály

Neobmedzený prístup k videozáznamom

Za predchádzajúcich 12 mesiacov na aktuálne mzdové témy vrátane noviel zákonov. Súčasťou každého videozáznamu je aj podrobný pracovný manuál vypracovaný lektorom.

Operatívne poradenstvo k mzdám a pracovnému právu

 • dostupné každý pracovný deň
 • odpoveď do 48 hodín
 • odpovedajú vám odborníci z praxe
 • NOVINKA: Čitáreň otázok a odpovedí z poradenstva

Autorské články a komentáre k zákonom, praktické pomôcky

Okrem mzdovej problematiky máte prístup aj k daňovým a účtovným komentárom a zákonom, vrátane praktických pomôcok.

Venujete sa aj daniam a účtovníctvu?

Potom máme pre vás najvýhodnejšiu ponuku vzdelávania na trhu v jednom balíku:

 • Dane
 • Účtovníctvo
 • Mzdy a personalistika
 • Novinka: Neziskovky
Všetky naše školenia + vybrané služby už od 269 € s DPH na 12 mesiacov / s možnosťou úhrady na splátky
Menu