Letná škola podvojného účtovníctva

Špeciálny balík videozáznamov na najdôležitejšie témy roka 2022.

10 lekcií vo forme videoškolení na témy, ktoré musí ovládať každý účtovník z oblastí účtovnej závierky, vzniku a zániku spoločnosti a účtovných tried. Videozáznamy budete mať k dispozícii na prezeranie od úhrady po neobmedzený čas.

len za 99€ s DPH

Letná škola účtovníctva (10 lekcií)
len za 99 € s DPH

  • 10 lekcií vo forme videoškolení
  • Rozdelenie na prehľadné podkapitoly pre lepšie vyhľadávanie
  • Prezentácia lektora na stiahnutie
  • Vysvetlenie zákonov, komentáre, uplatnenie v praxi
  • Príklady z aplikačnej praxe s návodmi
  • Prehľadne spracované témy s najlepšími lektormi

Kompletných 10 lekcií podvojného účtovníctva len za 99 € s DPH

Menu