Letná škola daní

s Ing. Vladimírom Ozimým, Ing. Soňou Ugróczy, Ing. Bc. Janou Acsovou a Mgr. et Mgr. Mojmírom Beňom. Špeciálny balík videozáznamov bude dostupný na objednanie len do konca augusta.

10 lekcií vo forme videoškolení na témy, ktoré musí ovládať každý účtovník z oblastí dane z príjmov a DPH vrátane aktuálnych noviel zákonov. Videozáznamy budete mať k dispozícii na prezeranie od úhrady po neobmedzený čas

len za 99€ s DPH

Letná škola daní (10 lekcií)
len za 99 € s DPH

  • 10 lekcií vo forme videoškolení
  • Rozdelenie na prehľadné podkapitoly pre lepšie vyhľadávanie
  • Prezentácia lektora na stiahnutie
  • Vysvetlenie zákonov, komentáre, uplatnenie v praxi
  • Príklady z aplikačnej praxe s návodmi
  • Prehľadne spracované témy s najlepšími lektormi

Kompletných 10 lekcií len za 99 € s DPH

Letná škola daní bude dostupná na objednanie len do konca augusta

Menu