Jednoduché účtovníctvo pre začiatočníkov

s Ing. Bc. Janou Acsovou

Ideálna voľba pre:

 • začínajúcich aj pokročilých účtovníkov v jednoduchom účtovníctve
 • tých, ktorí si potrebujú obnoviť znalosti z účtovníctva
Forma vzdelávania: videokurz
Trvanie: 8,5 hodín
Dostupnosť: neobmedzene
Videokurz sledujete v čase, kedy Vám to vyhovuje. K jednotlivým kapitolám sa môžete kedykoľvek vrátiť.

Zakúpením získate:

 • Videozáznamy rozdelené na prehľadné podkapitoly
 • Podrobný pracovný manuál
 • Poradenstvo k daniam a účtovníctvu na 30 dní
 • Potvrdenie o absolvovaní
 • Ku každej objednávke teraz navyše pribalíme publikáciu od lektorky: Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve – komentár

Kapitoly videokurzu

 • Právne východiská
 • Účtovníctvo – definícia, základné pojmy, východiská 2
 • Jednoduché účtovníctvo – účtovné knihy, účtovné prípady, zložky majetku a záväzkov
 • Možnosti fyzických osôb pri zisťovaní základu dane z príjmov
 • Jednoduché účtovníctvo pre podnikateľov
 • Otvorenie účtovných kníh
 • Účtovanie v peňažnom denníku
 • Ilustratívne vzory účtovných prípadov
 • Účtovanie pohľadávok a záväzkov
 • Členenie majetku

 

 • Účtovanie odpisovaného hmotného a nehmotného majetku
 • Odpisovanie majetku
 • Účtovanie zásob
 • Účtovanie finančného majetku
 • Účtovanie v osobitných prípadoch
 • Uzatvorenie účtovných kníh
 • Účtovná závierka
 • Prechody medzi evidenciami účtovníctvom
 • Daňové priznanie fyzickej osoby typu B

Videokurz

Jednoduché účtovníctvo pre začiatočníkov

99,- €

s DPH

Najjednoduchšie vzdelávanie, ktoré sa prispôsobí Vašim možnostiam.

8,5 hodiny vzdelávania formou videozáznamov

Neobmedzené prezeranie

Prehľadné rozdelenie na podkapitoly

Vystavenie potvrdenia

Bonus: Kniha Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve – komentár

Menu