VIDEOKURZ

Jednoduché účtovníctvo v neziskových organizáciách

s Ing. Jaroslavou Lukačovičovou

+ publikácia od autorky Jednoduché účtovníctvo pre neziskovky

Občianske združenia a rôzne neziskové organizácie sú špecifickými účtovnými jednotkami, ktoré môžu viesť jednoduché účtovníctvo. Videokurz Vám objasní v akých prípadoch je výhodné viesť tento typ účtovníctva a tiež vysvetlí odlišnosti od účtovníctva podnikateľov. Lektorka Ing. Jaroslava Lukačovičová Vás krok po kroku prevedie jednotlivými účtovnými situáciami, ktoré vychádzajú z jej dlhoročnej praxe v oblasti účtovníctva neziskových organizácií.

Videokurz je vhodný pre účtovníkov, ktorí hľadajú odpovede na to, ako si poradiť so zaúčtovaním darov, grantov, dotácií, ako zostaviť účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve alebo ako správne vyplniť daňové priznanie neziskovej organizácie.

Čo videokurz obsahuje?

Viac ako 5 hodín vzdelávania formou videozáznamov

Prehľadné rozdelenie na kapitoly

K témam sa môžete kedykoľvek vrátiť a doštudovať

Praktické príklady

Vystavenie potvrdenia

Poradenstvo k účtovníctvu a daniam neziskových organizácií na 30 dní – viac informácií >

Ďalší bonus: publikácia Jednoduché účtovníctvo pre neziskovky

Cena 99 € s DPH

Ing. Jaroslava Lukačovičová

Ďalšia publikácia autorky zavedie čitateľov do sveta, ktorý by mal byť „jednoduchý“, ale podľa jej názoru a skúsenosti svet jednoduchého účtovníctva neziskových účtovných jednotiek až taký „jednoduchý“ nie je.

Publikácia prevedie čitateľa svetom jednoduchého účtovníctva neziskových účtovných jednotiek od začiatku, od dilemy, či naozaj to jednoduché je aj vhodné, a ak áno, čo všetko je potrebné v rámci neho dodržať. Opíše účtovné knihy jednoduchého účtovníctva a účtovanie v nich, ukáže, ako si nastaviť účtovný softvér pre svoje potreby, okomentuje postupy účtovania. Publikácia vysvetlí jednotlivé druhy príjmov neziskovej účtovnej jednotky podľa druhového aj daňového členenia tak, aby výstupom z účtovníctva bola účtovná závierka a podklad pre daňové priznanie k dani z príjmov. V publikácii čitateľ nájde praktické ukážky účtovania, zostavenia účtovnej závierky a daňového priznania k dani z príjmov.

Formát: A5 | ISBN: 978-80-970291-4-2 | Počet strán: 165 strán

Obsah videokurzu

Typológia neziskových účtovných jednotiek

Povinnosť viesť účtovníctvo

Postupy účtovania pre ÚJ, ktoré nie sú zriadené za účelom podnikania

Peňažný denník

Príjmy a výdavky v neziskovej účtovnej jednotke

Účtovanie pohľadávok a záväzkov

Účtovanie dotácií

Účtovanie prijatých podielov zaplatenej dane

Účtovanie sponzorského príspevku v športe

Účtovanie majetku

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve

Prechod zo sústavy JÚ do sústavy PÚ

Povinnosť auditu

Príjmy neziskovej účtovnej jednotky z pohľadu dane z príjmov

Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a oslobodené príjmy

Zdaňovaný príjem alebo podnikanie

Príklad na vyplnenie daňového priznania

Ďalšie videokurzy v ponuke v kategóriách:

Účtovníctvo podnikateľov

Dane a obchodné právo

Mzdy a personalistika

Neziskové organizácie

Menu