Daň z pridanej hodnoty pre začiatočníkov

s Mgr. Mojmírom Beňom

Videokurz obsahuje:

 • komplexný výklad zákona o DPH
 • vysvetlenie jednotlivých paragrafov
 • praktické aplikačné príklady
 • aktuálne znenie a výklad zákona
Forma vzdelávania: videokurz
Trvanie: 8,5 hodín
Dostupnosť: neobmedzene
Videokurz sledujete v čase, kedy Vám to vyhovuje. K jednotlivým kapitolám sa môžete kedykoľvek vrátiť.

Zakúpením získate:

 • Videozáznamy rozdelené na prehľadné podkapitoly
 • Podrobný pracovný manuál
 • Poradenstvo k daniam a účtovníctvu na 30 dní
 • Potvrdenie o absolvovaní

Kapitoly videokurzu

 • Charakteristika DPH a predmet právnej úpravy
 • Predmet dane
 • Zdaniteľná osoba
 • Registrácia pre DPH
 • Zdaniteľné obchody
 • Miesto zdaniteľných obchodov
 • Daňová povinnosť
 • Základ dane a oprava základu dane
 • Sadzby dane, prepočet cudzej meny a zaokrúhľovanie dane
 • Oslobodenie od dane
 • Odpočítanie DPH
 • Vrátenie DPH zahraničným osobám
 • Osobitná úprava pre cestovné kancelárie
 • Osobitná úprava pre dodanie použitého tovaru, umeleckých diel, zberateľských predmetov a starožitností

 

 • Osobitná úprava pre dodanie investičného zlata
 • Osobitné úpravy založené na systéme JKM– OSS + osobitná úprava priznávania a platenia DPH pri dovoze tovaru
 • Osoby povinné platiť daň
 • Daňový zástupca pri dovoze tovaru + daňový zástupca pre neusadené zahraničné osoby
 • Vedenie záznamov a fakturačné povinnosti
 • Zdaňovacie obdobie
 • Daňové priznanie a splatnosť vlastnej daňovej povinnosti
 • Kontrolný výkaz
 • Zrušenie registrácie
 • Súhrnný výkaz
 • Nadmerný odpočet

Videokurz

DPH pre začiatočníkov

99,- €

s DPH

Najjednoduchšie vzdelávanie, ktoré sa prispôsobí Vašim možnostiam.

8,5 hodiny vzdelávania formou videozáznamov

Neobmedzené prezeranie

Prehľadné rozdelenie na podkapitoly

Vystavenie potvrdenia

Menu