2 Školenia za cenu 1

Digitalizácia účtovníctva + novela zákona o účtovníctve 2022

Pozývame Vás na online školenia s diskusiou, dozvedieť sa viac o legislatívnom rámci a praktických postupoch pri digitalizácii účtovníctva.

s lektormi Balázsom Keszelim a Ing. Bc. Janou Acsovou

O čom budú školenia?

Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022 mnohým účtovníkom zjednoduší prácu, ale na druhej strane môže znamenať zvýšené výdavky na softvér či dátové úložiská. Viete si predstaviť, že by ste pri práci vôbec nepoužívali šanóny, pečiatky, košieľky či ručné podpisy? Vôbec žiadny papier? Budúcnosť účtovníctva sa vyvíja práve týmto smerom a určite je dobré byť na to pripravený.

Ideálna voľba pre Vás ak:

 • vediete účtovníctvo prevažne elektronicky a chcete získať nové  poznatky o postupoch z praxe,
 • chcete zistiť akým smerom sa v budúcnosti bude vyvíjať účtovnícka profesia,
 • chcete prejsť na elektronickú formu archivácie dokumentov a využívať automatizáciu v svoj prospech,
 • sa chcete vyvarovať chybám v súvislosti s digitalizáciou účtovníctva,
 • neplánujete digitalizovať procesy, ale aj tak chcete byť v obraze.

Obsah a termíny:

 • Úvod do elektronizacie
  • História a legislatívny rámec elektronizácie
  • Čo sa mení elektronizáciou procesov?
 • Novela zákona o účtovníctve
 • Elektronický účtovník
  • praktické príklady ako môže účtovník prejsť na elektronizáciu vedenia agendy a komunikáciu s klientmi
  • zhodnotenie prínosov týchto zmien a poukázanie na očakávané úskalia
  • poukázanie na riziká a nevýhody rôznej formy komunikácie využívanej doteraz (email, úložiská…)
 • Elektronizácia v iných oblastiach
  • elektronicky podpis v kocke
  • elektronická komunikácia a elektronické dokumenty
  • registratúra v modernej dobe, modernými prostriedkami.
 • Elektronická komunikácia s inštitúciami
 • Online diskusia

3.12.2022 Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022

Ing. Bc. Jana Acsová

9:00 – 11:00

 • Fyzické osoby ako účtovné jednotky po novele Obchodného zákonníka
 • Rozšírenie okruhu účtovných jednotiek a zmeny v ich kategorizácii,
 • Zmeny v náležitostiach účtovného dokladu – osoba zodpovedná za účtovný prípad
 • Obsah výročnej správy povinne auditovaných účtovných jednotiek
 • Verejná a neverejná časť registra účtovných závierok a rozšírenie okruhu subjektov s povinným elektronickým ukladaním účtovnej závierky
 • Zjavné omyly pri zverejnení účtovnej závierky v registri a ich riešenie
 • Spoločnosť v kríze a jej posudzovanie z podkladov údajov účtovnej závierky
 • Rozšírenie možnosti inventarizácie zásob,
 • Účtovné záznamy:
  • listinné a elektronické účtovné záznamy
  • preukázateľnosť účtovného záznamu a povinnosť opatriť ho podpisovým záznamom, prípadne inou formou nahradzujúcou podpisový záznam
  • transformácia účtovného záznamu = zmena podoby účtovného záznamu
  • uchovávanie účtovnej dokumentácie
 • Aktualizácia sankcií za porušenie zákona

Dve online školenia za cenu jedného

Digitalizácia účtovníctva + novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022

69,- €

s DPH

2. – 3. 12. 2021

Prístup k živému vysielaniu 2 online školení

Videozáznamy školení na neskoršie neobmedzené prezeranie

Podrobný pracovný manuál

užitočnú tabuľku – Evidencia účtovníka

Menu