Daňový špecialista 2022
staňte sa profesionálom

Komplexne spracovaný špecializovaný kurz v aktuálne platnej legislatíve v module Daňové zákony v praxi.

Certifikované vzdelávanie s daňovými poradcami Ing. Vladimírom Ozimým, Ing. Soňou Mokrášovou Ugróczy a Ing. Bc. Janou Acsovou Akreditované MŠVVaŠ č. 2682/2018/17/2

Školenia začínajú 11.5.2022 a celý kurz ukončíte do 30.6.2022.

Oslavujeme 15 rokov od založenia firmy

Veľmi nás teší, že už 15 rokov Vám môžeme prinášať aktuálne a odborné informácie zo sveta daňových a mzdových zákonov.

Ďakujeme, že ste si nás vybrali ako partnera vo Vašom profesionálnom vzdelávaní a odbornom raste.

Pri tejto príležitosti Vám ponúkame zľavu 15%, ktorú môžete využiť.

Ing. Vladimír Ozimý
Daňový poradca SKDP

Ing. Soňa Mokrášová Ugróczy
Daňová poradkyňa SKDP a členka Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov.

Ing. Bc. Jana Acsová
Daňová poradkyňa SKDP a audítorka SKAU

Ako prebieha vzdelávanie v kurze?

Na sledovanie školenia online nie je potrebné sťahovať žiadne ďalšie programy.

  • Kurz obsahuje 5 celodenných školení na aktuálne daňové témy
  • Školenia prebiehajú fyzicky v sále alebo online – formou živého vysielania
  • Ku každému školeniu dostanete podrobný pracovný manuál
  • K štúdiu sa môžete kedykoľvek vrátiť prostredníctvom videozáznamu
  • Prípadové štúdievzor
  • Test na overenie vašich znalostívzor
  • Praktické otázky môžete vyriešiť v operatívnom poradenstve do 48 hodín

Cena certifikovaného kurzu s 15% zľavou je 255 € s DPH

Cena certifikovaného kurzu pre aktívnych predplatiteľov s 15% zľavou je len 85 € s DPH

Termíny povinných školení v kurze

Vzdelávací program je akreditovaný MŠVVaŠ SR

pod číslom 2682/2018/17/2

Personalizovaná elektronická pečiatka Daňového špecialistu

Svoje vzdelávanie a odborný rast máte možnosť potvrdiť certifikátom Daňový špecialista a elektronickým potvrdením Vašej odbornosti v daniach.

Najčastejšie otázky

Konkrétne, ktoré školenia musím absolvovať pre ziskanie certifikátu?

Akreditované školenia majú stanovené dátumy povinných školení a testov. Pre získanie certifikátu je potrebné absolvovať minimálne 3 povinné školenia (online alebo fyzicky v sále) a vypracovať prípadové štúdie. Po splnení podmienok je Vám sprístupnený výstupný test.

Môžem si tieto povinné školenia pozrieť hocikedy, aj večer?

Povinných školení je potrebné sa zúčastniť účasťou v sále alebo on-line sledovaním, následne neskôr je možné sa k nim kedykoľvek vrátiť a doštudovať si obsah z videozáznamov a pracovných materiálov – nie ste obmedzení v počte spustení videozáznamov

Je nutné sa povinných školeni zúčastniť fyzicky v sále?

Nie. Dištančná forma štúdia dovoľuje úplnú on-line účasť na vzdelávacom programe.

Mám prístup iba k daným povinným školeniam? Čo iné mám ešte k dispozícii?

Áno, máte prístup ku školeniam, ktoré sú obsahom vzdelávacieho kurzu vrátane ich videozáznamov (elektronické pracovné materiály a videozáznamy Vám ostanú k dispozícii pre ďalšie neobmedzené používanie). Navyše od momentu zaplatenia máte k dispozícii poradenstvo s lektormi Ing. Vladimírom Ozimým, Ing Bc. Janou Acsovou, Ing Radoslavom Hrbálom, Ing. Petrom Horniačkom, Miroslavom Gandžalom a JUDr. Jozefom Lukajom, PhD.

Menu