Daňové alebo mzdové CUS konto

Všetky informácie, čo účtovník potrebuje, sú na jednom mieste v CUS konte

CUS konto Vám zjednoduší vzdelávanie

Aktuálne školenia

Keď hľadáte systematický výklad obsiahlej témy a chcete sa poradiť s lektorom.

 • Vyberte si 5 školení počas roka 2022 na aktuálne témy
 • Prihláste sa na celé školenie
 • Sledujte živý prenos online od 9:00 do 14:30
 • Stiahnite si pracovný manuál
 • Diskutujte s lektorom prostredníctvom písomných otázok
 • Ak nestíhate sledovať online prenos, k videozáznamu sa môžete kedykoľvek vrátiť

Archív videozáznamov

Pre rýchle naštudovanie čiastkovej problematiky. Bez zdĺhavého sledovania školení, s rýchlym vyhľadávaním.

 • Všetky videozáznamy školení za obdobie roka 2021
 • Neobmedzené prehrávanie
 • Pracovné manuály
 • Zostrihané na podkapitoly
 • Vyhľadávač tém

Poradenstvo s lektormi

Odpovedajú daňoví poradcovia, audítori a ďalší odborníci

 • Dostupné každý pracovný deň
 • Odpovede do 48 hodín
 • Neobmedzený počet otázok
 • Poradenské aplikácie, ktoré ochránia vaše súkromie

Aktuálne články a praktické pomôcky

Rýchle informácie, ktoré pravidelne aktualizujeme. Krátke články  prehľadne rozdelené do tém s možnosťou filtrovania a vyhľadávania.

 • Články k aktuálnym aj plánovaným zmenám v zákonoch
 • Vzory zmlúv a praktické pomôcky
 • Filter a vyhľadávač

Daňové CUS konto

 • Novely daňových zákonov 2022
 • Koncoročné povinnosti platiteľa DPH
 • Účtovná závierka 2021
 • Daňová závierka – odpočítateľné a pripočítateľné položky
 • Daň z pridanej hodnoty vrátane zmien od 1.1.2022
 • Dane fyzických osôb v praxi
 • Daňové priznanie k dani z príjmov PO, podrobné príklady s tlačivom
 • Najčastejšie chyby DPH a dane z príjmov
 • Účtovníctvo komplexne – všetky účtové triedy

Mzdové CUS konto:

 • Zákonník práce – pracovné právo
 • Zákonník práce z pohľadu mzdára
 • Výpočet miezd a náhrad mzdy
 • Sociálne a zdravotné poistenie
 • Opravy chýb v mzdovej učtárni
 • Exekúcie a zrážky
 • Zamestnávanie cudzincov
 • Vysielanie zamestnancov
 • Ročné zúčtovanie dane z príjmov

Vyberte si oblasť vzdelávania, podľa Vášho zamerania

Už teraz sa môžete začať pripravovať na všetky zmeny, ktoré nás čakajú v roku 2022.

Daňové CUS konto

225,- €

s DPH / rok

5 online školení v roku 2022 na témy daní a účtovníctva podľa vlastného výberu

Neobmedzený prístup k videoarchívu všetkých školení roka 2021

Poradenstvo s lektormi

Pravidelné informovanie o zmenách legislatívy vo forme článkov

Praktické pomôcky, komentáre k zákonom

Mzdové CUS konto

225,- €

s DPH / rok

5 online školení v roku 2022 na témy miezd a personalistiky podľa vlastného výberu

Neobmedzený prístup k videoarchívu všetkých školení roka 2021

Poradenstvo s lektormi

Pravidelné informovanie o zmenách legislatívy vo forme článkov

Praktické pomôcky, komentáre k zákonom

Menu