BALÍK VIDEOZÁZNAMOV

Daňové a účtovné závierky 2022

Pre tých, ktorí hľadajú informácie k daňovým priznaniam a účtovnej závierke za rok 2022 máme špeciálnu ponuku v podobe balíka videozáznamov. Spracovanie vašich daňových priznaní bude jednoduchšie s kompletným súhrnom informácií od najlepších lektorov na Slovensku.

Daňové a účtovné závierky 2022 s bonusom Čitáreň otázok a odpovedí len za 99 € s DPH

Súčasťou balíka videozáznamov sú tieto témy:

Ing. Mária Cvečková

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov za rok 2022

Cieľ a štruktúra účtovnej závierky podnikateľa za rok 2022, účtovná závierka ako zdroj pre distribučné procesy vlastníkov, pre podporu financovania cudzími zdrojmi, pre porovnanie ekonomickej a finančnej pozície v rámci konkurencie v segmente, pre informovanosť obchodných partnerov, pre potenciálnych investorov a zdroj pre kalkulácie splatnej dane z príjmov PO.

Identifikácia účtovnej jednotky z hľadiska veľkostných kritérií a súvisiace nároky na postupy účtovania a vykazovania podľa platnej legislatívy, kontrola zmeny kritérií, oceňovacích základní, oblasti analytickej evidencie; postupy účtovania;

Ing. Bc. Jana Acsová

Vypĺňanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb

zdaniteľný príjem fyzickej osoby, druh príjmov, predmet dane, príjmy od dane oslobodené; osobitné druhy príjmov – dividendy tuzemské a zahraničné

daňová strata a možnosti pri jej odpočítaní

mikrodaňovník

sadzba dane z príjmov fyzickej osoby – osobitné vykázanie základu dane z príjmov na účel uplatnenia sadzby dane 15%, základ dane bez možnosti uplatnenia sadzby dane 15%

Ing. Soňa Mokrášová Ugróczy

Daňová závierka na príkladoch – s vypĺňaním daňového priznania

Praktický príklad na novom tlačive na zostavenie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb

Vybrané úpravy pripočítateľných a odpočítateľných položiek v nadväznosti na nové tlačivo daňového priznania

Lehoty na podanie daňového priznania a splatnosť dane, predĺženie termínu oznámením, platenie preddavkov na daň z príjmov právnických osôb

Ing. Jaroslava Lukačovičová

Daňové priznanie neziskových organizácií – povinnosť, príprava a zostavenie na praktických príkladoch

Účtovníctvo, kedy a aké, tipy

Povinnosť zostaviť účtovnú závierku

Povinnosť zverejnenia účtovnej závierky

Povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom

Príjmy NÚJ z pohľadu dane z príjmov

BONUS
Čitáreň otázok a odpovedí z poradenstva

Databáza odpovedí od daňových poradcov k otázkam z daňovej a účtovnej problematiky na 30 dní ZADARMO.

Daňové a účtovné závierky 2022

s bonusom Čitáreň otázok a odpovedí len za 99 € s DPH

Menu